APL-utvecklare

APL-utvecklare

Som en del i att stödja skolors utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet erbjuder Skolverket en apl-utvecklarutbildning för dig som är yrkeslärare eller apl-ansvarig

http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apl/apl-utveckling/apl-utvecklarutbildning-for-yrkeslarare-1.211061

Från och med våren 2014 finns det tjugo nationella apl-utvecklare i landet. Dessa kan stödja skolor i det systematiska kvalitetsarbetet kring apl med betoning på samverkan mellan skola och arbetsplats.

Läs även mer om vad en APL-utvecklare kan hjälpa till med.

Som en del i att stödja skolors utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet utbildar Skolverket nu nationella apl-utvecklare.
Stödjer skolor strategiskt

Nationella apl-utvecklare kan stödja skolan i det strategiska arbetet med:
• Systematiskt kvalitetsarbete om arbetsplatsförlagt lärande
• Kartläggning av arbetsplatser
• Bedömning av elevens prestationer i det arbetsplatsförlagda lärandet
• Samverkan mellan skola och arbetsplats
• Lokala programråd
• Lärling

http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apl/apl-utveckling/nationella-apl-utvecklare-1.211023

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarer är avstängda just nu.

Top