Author: admin

Nätverk Westum lämnade in en projektansökan inom ESFs utlysning för Ökad kompetens för hållbara arbetsplatser i februari och beviljas nu drygt 2,3 Mnkr för att öka den digitala kompetensen bland våra medlemmar och ge möjlighet till en mer hälsosam arbetsmiljö och en hållbar arbetsplats. Ingen kunde...

Westums årskonferens 24-25 mars på Nääs fabriker i Tollered ställdes tyvärr in på grund av rådande läge med Coronaviruset. Vi beklagar omständigheterna men hoppas kunna genomföra planerade föreläsningarna till temat Digitaliseringens möjligheter och utmaningar – flexibelt lärande för vuxna! antigen digitalt eller på annan ort längre...

2020 fortsätter vi utvecklingen av nätverket med projektet Campus Westum med Västra Götalandsregionens finansiella stöd. Nätverk Westum vill bidra till att möta utbildningssektorns förändringsprocess mot mer flexibla undervisningsformer och ökade möjligheter för livslångt lärande. Projektet ska ge både mervärde, stöd och kompetensutveckling till alla Westums medlemmar...

Westum har tillsammans med 14 västsvenska vuxenutbildningar/lärcenter blivit beviljad 221 mobiliteter under perioden 1 september 2019 - 31 augusti 2021 under namnet "Westums yrkesutbildningskonsortium för gemensam internationalisering och utveckling". Därmed har Westum för 3:e gången i rad fått beviljad en av Västsveriges största antal platser. Projektet innebär...

Landsbygden är fantastisk – men den digitala närvaron måste förbättras om vi ska öka attraktionen och få fler innevånare, besökare och företagssatsningar. Välkommen på en kostnadsfri frukostföreläsning den 2 april där Jerry Engström fokuserar på hemsidans betydelse, sökordsmarknadsföring, facebook, youtube och instagram samt ytterligare verktyg...

Finansiella resurser för utveckling av din verksamhet - sök statsbidrag. Ansökan är öppen mellan 1 februari 2019 och 1 mars 2019. Obs. Dialog med VGR och Region Halland, samt samverkan med andra kommuner är viktiga krav att uppfylla. Läs mer på Skolverkets webbplats...

Finansiella resurser för utveckling av din verksamhet - sök statsbidrag. På Westums årskonferens har Marja-Lena Lampinen, regionutvecklare från VGR, berättat om möjligheten för lärcentra och vuxenutbildningar att söka statsbidrag. Utlysningen öppnar 15:e juni 2018. Obs. dialog med VGR och Region Halland, samt samverkan med andra kommuner är viktiga...

Top