Author: admin

Nu finns det senaste numret av På Gång inom EU för nedladdning och beställning i webbutiken! Den tryckta versionen väntas den 14 september. I höstens nummer kan du bland annat läsa om EU:s asyl- och flyktingpolitik, reviderade regler för utstationering, utvecklingen av e-förvaltning och det pågående...

Nordplus Vuxen 2017 startar en ny programperiod för Nordiska miniterrådets Nordplusprogram. Detaljerna är inte klara, men lägg den 20-22 november på minnet. Då anordnas ett kontaktseminarium i Köpenhamn. Se senaste information här: Save the date – announcement of the Contact Seminar – 23rd June 2016 Nordplus invites you...

Redovisning av referensrapporten i Bryssel Länder som är anslutna till European Qualifications Framework (EQF) rekommenderas att utifrån EQF skapa en nationell referensram för kvalifikationer. I rekommendationen uppmanas länderna att i en regeringsrapport visa på kopplingen mellan den nationella referensramen och EQF. Den 15 juni redovisades Sveriges...

Nu är anmälan öppen till årets Europa 2020-konferens! Hålls i Stockholm den 5 oktober och temat är etablering av nyanlända på arbetsmarknaden. Program presenteras inom kort. Det är begränsat antal platser så anmäl dig redan nu! http://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/europa2020konferensen.9439.html...

De nordiska regeringarna bör gå in för obligatorisk vuxenutbildning och -fortbildning för alla löntagare i Norden och sätta utbildningarna i system med hjälp av arbetsmarknadens parter. Det föreslår tidigare danska ministern och EU-kommissionären Poul Nielson i en strategisk genomlysning av arbetslivsområdet i Norden. Läs mer här: http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/vuxenutbildning-foereslaas-bli-obligatorisk-i-hela-norden...

Utnyttja möjligheten att träffa ca 9 000-10 000 västsvenska studenter/besökare. Denna mässa vänder sig till alla 3:or på gymnasiet och äldre som ska söka universitet/ högskolan eller annan eftergymnasial utbildning.       Vi har under dessa dagar alla universitet/högskolor i Sverige, YH skolor, Folkhögskolor  och en del utländska högskolor som utställare.   Vi...

Vårens konjunkturbarometer för Västra Götaland visar att de västsvenska företagen är fortsatt positiva, läget är gynnsamt just nu och de ser ljust på framtiden. Sammantaget är konjunkturläget det starkaste sedan finanskrisen hösten 2008-2010. Högkonjunktur råder i flera av branscherna och prognoserna pekar på att det kommer...

Top