Author: admin

Vårens kursutbud för dig som är yrkesverksam börjar ta form. Dessa kurser är klara, och några till är på gång:   ·         Bilden , vad säger den? (halvdag) – 26 februari ·         Sälj- och affärsstatistik i Excel (3,5 h x 3 tillfällen) - mars ·         Entreprenadjuridik (4 h x...

Det har varit ett stort intresse för att delta i Erasmus + projektet. Hittills är vi 9 deltagande kommuner som kommer lämna i en ansökan till programkontoret den 4 mars. Mer information om Erasmus + här http://www.programkontoret.se/sv/Program-och-stipendier/Program-A---O/Erasmus-mobilitet-yrkesutbildning-/ Ni som missat detta kan fortfarande anmäla Er via länken...

Som en del i att stödja skolors utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet erbjuder Skolverket en apl-utvecklarutbildning för dig som är yrkeslärare eller apl-ansvarig http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apl/apl-utveckling/apl-utvecklarutbildning-for-yrkeslarare-1.211061 Från och med våren 2014 finns det tjugo nationella apl-utvecklare i landet. Dessa kan stödja skolor i det systematiska kvalitetsarbetet kring apl med...

TIPS Du är kontaktperson för ett mobilitetsprojekt inom ramen för Leonardo da Vinci och/eller Erasmus+ VET Universitets och högskolerådet, Skolverket och det svenska ECVET expert teamet bjuder in till workshop på temat: ECVET i praktiken – att beskriva (arbetsplatsförlagt) lärande i yrkesutbildning; Vid internationellt utbyte I ECVET perspektiv Med gemensamt språk För...

Top