Bli medlem

Genom samverkan ska vi uppnå bättre resultat och bli mer effektiva. Vi vill skapa en plattform för kunskapsutbyte, internationalisering och utvecklingssamarbeten för alla medlemmar, oavsett förutsättningar och behov.

 

Fördelar att vara med som medlemsorganisation:

  • Möjlighet att  ingå i olika projekt av gemensamt intresse
  • Tillgång till ett stort kunskapsnätverk inom hela det vuxna lärandet
  • Avlastning med administrationen av de olika samverkansprojekt initierat inom nätverket
  • Medlemmarna tar del av projektresultat och viktiga nyheter
  • Gemensamma undersöknings/analysverktyg
  • Möjlighet att påverka verksamhetens fokusområden och kommande projekt
  • Medlemsaktiviteter: t.ex. årskonferens med tema av gemensamt intresse, intern kompetensutveckling för medlemmarna och delregionala möten vid behov m.m.
  • Starkare ställning i dialog med regionala och delregionala aktörer samt med arbetsmarknad och branschorganisationer

 

Vad kostar det?

Medlemskap beslutas av styrelsen. Aktuell medlemsavgift: 8000 kr/år.

 

Vill du bli medlem? Kontakta oss!

Top