Okategoriserade

Morgondagens vinnare - konferens för yrkesutbildning i Stockholm 10-11 oktober Hur kan internationella utbyten och utlandspraktik öka yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft? Nu bjuder Universitets- och högskolerådet, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan in till två fullspäckade dagar där du får veta mer om hur gymnasieskolor, yrkeshögskolor och...

På EPALE tar vi upp områden som ligger nära oss alla. Temaområdet ”Kulturell utbildning” (Cultural education som ligger under huvudtemat ”Life Skills”) är ett område som vi på EPALE Sverige ägnat oss åt lite extra under våren. På den svenskspråkiga sidan har vi exempelvis lagt...

I januari reste tolv personer från västsvenska lärcentrum till London genom mobilitetsprojektet Erasmus+ som Westum är en del av. Märta Jakobsson på Vuxenutbildningen Orust kommun har delat med sig av sin reseberättelse från London-besöket. Reseberättelse London januari 2016 Vill du veta mer om Erasmus+?...

Nu kan organisationer inom hela utbildningsområdet ansöka om samarbetsprojekt (strategiska partnerskap) inom Erasmus+. Senast den 31 mars kl. 12.00 ska ansökan vara inne. Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning och ungdom. Programdelen strategiska partnerskap ger skolor, lärosäten, yrkesutbildningar, vuxenutbildningar och andra organisationer inom...

Vinnova bjuder in till en spännande dag med fokus på processindustrins utveckling. Många intressanta talare medverkar på ett halvdagsseminarium för Processindustriellt IT och Automation i Västsverige. Dagen arrangeras av Vinnovas strategiska innovationsprogram för Processindustriell IT och Automation (PiiA) och vänder sig till aktörer inom processindustri, akademi och institut i Västsverige. Våra målsättningar är att kunna belysa processindustrins nuvarande och framtida utmaningar, att initiera en dialog kring hur olika aktörer kan samarbeta kring dessa frågor samt att diskutera hur PiiA kan stödja arbetet.
Top