Utbildning

Temat blir: Nyanländas väg till jobb - Hur kan vägen till arbete förkortas? En högintressant panel ska tas sig an detta tema: Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister (S), Leif Östling, ordförande Svenskt Näringsliv, Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadspolitisk talesperson (M), Pim van Dorkel, vice ordförande Hotell och...

Utnyttja möjligheten att träffa ca 9 000-10 000 västsvenska studenter/besökare. Denna mässa vänder sig till alla 3:or på gymnasiet och äldre som ska söka universitet/ högskolan eller annan eftergymnasial utbildning.       Vi har under dessa dagar alla universitet/högskolor i Sverige, YH skolor, Folkhögskolor  och en del utländska högskolor som utställare.   Vi...

Top