Viden till vaekst

Under de senaste mötena i förstudien Viden til vaekst har projektorganisationen utkristaliserats och det har beslutats om att vi istället för de tidigare 3 Temaområdena istället har 4 Teman. Dessa kommer troligen senare också bli 4 projekt, men med gemensam projektledning/styrning. Tema 1- Drop outs. Här...

Top