Internsidor


 

WestKomp 0.1

Westum planerar just nu för att gå in med en ansökan till Europeiska socialfonden. Det handlar om att förse deltagande företag inom besöksnäringen i Västsverige med den kompetens de efterfrågar för att stärkas både anställda och företag. Vi kommer testa nya flexibla och kostnadseffektiva metoder att tillgängliggöra kompetensen så...

Top