Erasmus + mobilitet

Detta Erasmus KA1 mobility projekt initieras och söktes i mars 2015 i ett konsortium av 13 kommunala vuxenutbildningar/lärcentra i Westum. Den 1 juni 2015 startades detta projekt och pågår till 31 maj 2017. Totalt kommer 101 studerande och 124 anställda inom yrkesutbildning från dessa skolor få möjlighet till en praktik/jobbskuggning i ett annat EU-land.

Deltagare i projektet är Essunga, Färgelanda, Borås, Lidköping, Uddevalla, Kunskapsförbundet Väst, Sotenäs, Strömstad, Alingsås, Orust, Varberg, Skövde och Alingsås.

Westum är koordinerande partner och sammankallande för partnerskapsmöten och samordningen. Varje deltagare har en ansvarig kontaktperson gentemot Westum.

Projektet är uppbyggt utifrån våra gemensamma erfarenheter, förutsättningar och  internationella utvecklingsbehov. Varje vuxenutbildning har gjort en identifiering av sin organisations nuvarande kompetens och sina behov och därifrån har projektet byggts upp.

Tre övergripande huvudmål som ska genomsyra alla mobiliteter har utkristalliserats som prioriterat, dessa är följande;

Internationalisering, som handlar om omvärldsbevakning nya trender och best practise oavsett yrke.
Kulturell förståelse  och integrationn som handlar om ny kunskap om kulturer, för att skapa ett bättre bemötande och en bättre integrering.
ECVET- en ökad kunskap om ECVET hos samtliga deltagare och inventering hur värdorganisationen arbetar med ECVET.

Utöver dessa dessa ska varje mobilitet ingå och bidra till minst ett av följande fokusområden eller mål i projektet :

Vård och omsorg. Där ingår både handledare, anställda och studerande. Fokus hos anställda är ökad kunskap om validering, handledare och studerande studerar sitt yrke och ny ICT kunskap, integration m.m

Hotell restaurang och Turism. Här ingår anställda, studerande och handledare som har fokus på kopplingen mellan skola och arbetslivet, samt specifika kunskaper inom yrket.

Förnyelsebar energi och teknik. Här innefattas även ett initiativ att starta ett nätverk för kvinnor inom teknik.

ICT-integrering och utveckling inom specifika yrkesgrupper. Här innefattar yrkesområden som är unika  men mycket viktiga för och i projektet. Genom att gruppera dem utifrån ICT fokus, tror vi att det ut denna gruppen kommer växa fram fler fokusområden som längre fram får en enskilt plats i ett regionalt samordningsperspektiv.

Koppling mellan SFI och yrkesutbildningar. Enbart anställda som i sin yrkesroll arbetar med integrering och ska studera/arbetsskugga för att ta hem ny kunskap om metoder att bättre ta tillvara på kompetensen för en smidigare validering, kompetensutveckling och integrering i arbetslivet.

Varje mobilitet/deltagare ska ingå och bidra till minst ett fokus-område. Detta är utöver sina egna organisatoriska, yrkesmässiga och individuella kompetensutvecklingsplaner.

Westums sätt att samarbeta på detta vis ökar därför mervärdet både lokalt, regionalt och internationellt. Westum är koordinerande och sköter det administrativa, ekonomiska och rapporteringen som underlättar och främjar för mindre organisationer att delta. Detta projektet möjliggör för alla vuxenutbildningar att kunna delta utan tidigare internationell erfarenhet eller projekt teknisk kunskap.

Vårt syfte är att  lyfta våra samarbetspartner på ett regionalt plan och därigenom kunna ”dela partner”, men även kunna förmedla partner i andra former av samarbeten inom regionen.
Projektet kommer bidra till att deltagarnas kompetens tas till vara, utvecklas, synliggörs i ett yrkesmässigt regionalt perspektivt.  Projektet ska främja branschutvecklingen och individerna får en ökad anställningsbarhet, även internationellt.