Nyheter inom Erasmus +

Här publicerar vi nyheter från vårt interna kommunikations verktyg fronter:

Nästa gång träffas Erasmus + partnerskapet i Alingsås den 15 mars- Mer information om detta finns på fronter

Fredagsnytt den 27 november

Av Westum 1, 2015-11-27

Statusen i Erasmus + är mycket bra. Vi har redan 28 registrerade deltagare i projektet vilket motsvarar ca 13 % av projektet totala. Däremot skiljer det en del mellan olika kommuner.

Partner som vi behöver är främst inom SFI kopplat mot yrkesutbildning. Hur vida Belgien är relevant ska Daniel, Andreas och Ttti titta närmare på

Även Tyskland är intressant inom detta fokusområde och här ska Johanna föröka skapa relevant kontakt.

Inom vård oh omsorg hoppas Märta knyta bra kontakter i London som kan öppna upp möjligheterna för studernade och anställda inom vårdområdet.

Stömstad ska försöka tillgängliggöra platser för studerade inom vård och omsorg i Norge. Även Andreas från Sotenäs kommer hjälpa till i partnerskapandet i Norge inom vård och omsorg.

Alingsås samordnar en grupp anställda i juni till katalonien i Spanien. Andre tar staffettpinnen ch samordnar detta. Platser kommer bli tillgängliga mot en avgift på troligen 100 Euro per deltagare.

Lidköping ska öppna upp och tillgängliggöra platser för studernade inom turism i Malta. Avgift tas.

Spridning är det främst inom vård och omsorg samt hotell restaurang och turism där flest mobiliteter genomförts som vi kan se ett behov av att genomföra spridningsaktiviteter. Hur detta kan ske är flexibelt och alla behöver tänka till och får gärna komma med initiativ.

I maj kommer Strömstad, Orust och Färgelanda att anordna något för deltagare inom vård och omsorg. I dialogen kring hur/om vi skulle kunna utvecklas som mottagnde organsiation framkom att de flesta har bra och etablerade företagskontakter och att ett ömsesidigt utbyte vore bästa alternativet. Linda gör en undersökning av samtliga för att kartlägga vilka praktikplatser som vi idag använder oss av och inom vilket område. All kontakt ska ske genom kontaktpersonerna och företagens namn ska inte finnas med utan enbart inom vilket område dessa verkar.

Viktigt att vi tillgängliggör platser och meddelar varandra om vi har en partner som kan ta emot studerande eller anställda. Lägg ut på fronter – i meddelande OCH gärna i ett PM, eller fortsatt hänvisning.

Näsa möte är en halvdag, kl 9-12 den 15 mars i Alingsås.

Nyheter i oktober:

Dokumentation från EPALE-lansering 4 november www.utbyten.se/infodag-vux-4nov2015

Förra veckan hade vi vår lansering i Sverige av EPALE. Vi kombinerade presentation av EPALE med information om våra program för internationellt samarbete. För dig som inte hade möjlighet att vara där finns det nu en chans att ändå ta del av dagens innehåll.

Under dagen hade vi även ett panelsamtal där fyra av våra EPALE-användare berättade om hur de använder EPALE och hur de ser att EPALE kan vara en kraft för vuxenutbildare. Ett referat från det samtalet kommer också att presenteras inom kort.

Inbjudningar till informationsmöten – platser finns kvar!

Nordplus vuxen 4 december  Anmälan Nordplus vuxen

Vanligtvis håller vi våra informationsmöten i Stockholm, men nu samordnar vi oss med Danmark och Norge och håller mötet i  Malmö. Du får möjlighet att under dagen bekanta dig med möjligheter i och andras erfarenheter av projekt i Nordplus vuxen. Dessutom får du tillfälle att träffa andra och knyta kontakter med kollegor i andra länder för framtida samarbeten.

Erasmus+ och övriga vuxprogram 11 december – vad kan man göra i det lilla? . Anmälan: Informationsmöte 11 december

Här har du möjlighet att få aktuell programinformation om främst
Erasmus+, men även om våra och våra systermyndigheters övriga program och verktyg för internationellt samarbete.