Partnerskapsmöten i Erasmus + 2017

 

Nästa partnerskapsmöte kommer vara den 11 januari i Göteborg. Då kommer uppföljning och status noga följas upp. Vi kommer här även bjuda in andra kommuner intresserade av hur vi arbetar i Erasmus och ge dem en möjlighet.

Anmäl dig här

https://preview.easyresearch.se/s.aspx?WID=1083153&Pwd=26867191&TESTMODE=true