Nätverk Westum lämnade in en projektansökan inom ESFs utlysning för Stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv september 2020 och beviljas nu drygt 0,8 Mnkr.
Nu har vi möjligheten att tillsammans med och för våra medlemmar (kommunala vuxenutbildningar och lärcentra i Västsverige) planera och genomföra mindre pilotprojekt för att hitta vägar för ett närmare samarbete med det lokala arbetslivet.

Under 2021 med start i januari kommer vi ta fram ett antal grupper som skall driva utvecklingsarbete som skall utmynna i erfarenheter som kan skapa nya interna strukturer. Processerna skall utgå från lokala utmaningar och vi har redan börjat diskutera möjligheter att stärka och bredda vägledning men också kring kontakter med arbetslivet som kan resultera i bättre anpassad yrkesutbildning.

För Nätverk Westum är samarbete och möjligheter att lära av varandra viktigt och Koppling West har som mål att visa på möjligheter som andra kan ta efter och anpassa till sin egen verksamhet.
Tillsammans ökar vi förutsättningarna för att skapa ännu fler flexibla och individualiserade utbildningar som tillgodoser arbetsmarknadens behov och som bygger på hållbara strukturer i organisationen.

Mer om projektet inom kort.

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarer är avstängda just nu.

Top