Företagens kompetens viktig för regionala utvecklingsprojekt

Företagens kompetens viktig för regionala utvecklingsprojekt

Företagens kompetensbehov viktigt i kommunala och regionala socialfondsprojekt

Med medel från Socialfonden genomför kommuner och regioner ett betydande antal projekt som möter företagens behov av kompensförsörjning och höjer kompetensen hos de anställda. Det visar en ny rapport från SKL.

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/foretagsklimat/nyheter/foretagens-behov-av-kompetens

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarer är avstängda just nu.

Top