Fronter

För samordning av mobiliteterna, partnerskapet och målen i Erasmus + så använder vi oss av systemet fronter. Varje deltagare har sitt eget login på www.fronter.com/lidkoping