Höstens seminarier på Centrum för yrkeskunnande

Höstens seminarier på Centrum för yrkeskunnande

Välkommen till höstens öppna seminarier.

Utbildning på gränsen mellan skola och arbete

Åsa Broberg, verksam vid Stockholms universitet, presenterar sin alldeles färska avhandling. I den har hon undersökt yrkesutbildningens pedagogiska utgångspunkter mellan åren 1918-1971. Från att i början av 1900-talet ha utgått från arbetets praktiker blev efter hand skolan som tankefigur allt mer dominerande inom yrkesutbildning.

Tid: måndag 27/10 kl 15.00-17.30

Plats: AK2 137

PIAAC – en internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter

Jan-Eric Gustafsson, professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik och specialist utbildnings effekter på kunskaper och färdigheter, presenterar sin analys av det svenska resultatet av kunskapsutvecklingen i den svenska grundskolan enligt PIAAC.

 
Vår kunskap om kunskapsutvecklingen i den svenska skolan grundar sig huvudsakligen på de internationella jämförande studierna. Dessa ger en samstämmig bild av kunskapsförsämringar i läsning, matematik och naturvetenskap, men en grundläggande fråga är om dessa också kan återfinnas som försämringar i den vuxna befolkningens kunskaper och färdigheter. Huvudsyftet med den forskning som presenteras vid seminariet är att undersöka om det i resultaten för olika ålderskohorterna i PIAAC går att återfinna förändringar i skolresultaten, (Jan-Eric Gustafsson).
 

Tid: tisdag 9/12 kl 15.00-17.30

Plats: AK2 137

Seminarierna är kostnadsfria.

Anmälan:

http://www.ips.gu.se/yrk/seminarier/ht14/

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarer är avstängda just nu.

Top