Information dag kring mobilitetsprojekt

Information dag kring mobilitetsprojekt

TIPS

Du är kontaktperson för ett mobilitetsprojekt inom ramen för Leonardo da Vinci och/eller Erasmus+ VET

Universitets och högskolerådet, Skolverket och det svenska ECVET expert teamet bjuder in till workshop på temat:

ECVET i praktiken – att beskriva (arbetsplatsförlagt) lärande i yrkesutbildning;

  • Vid internationellt utbyte
  • I ECVET perspektiv
  • Med gemensamt språk
  • För APL och LIA

Vi vänder oss till anordnare av yrkesutbildningar(gymnasiala, vuxen och/eller yrkeshögskola) med erfarenhet av/intresse för internationellt samarbete.

Följande orter och datum är aktuella:

7 november    Göteborg           deadline 31 oktober:  https://www.webropolsurveys.com/S/D9A3C6B037243E6A.par

13 november  Umeå                 deadline   6 november: https://www.webropolsurveys.com/S/D4C7F7689459EDBB.par

20 november  Malmö               deadline 12 november: https://www.webropolsurveys.com/S/AA4EE9AE4D4E08D0.par

21 november  Stockholm        deadline 12 november: https://www.webropolsurveys.com/S/FC6C30A41CA50588.par

Klockan 09:30 – 16:00

Uppgift om lokal och agenda för workshopen publiceras senare.

Antalet deltagare per workshop är begränsat, ”först-till-kvarnen” gäller

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarer är avstängda just nu.

Top