KOBRA information

Mer information finns på www.kobra.eu

KOBRA- KOmpetens Baserad Regional Analys (och arbetssätt) är ett Interregprojekt som beviljades i juni 2015. Projektet är ett samarbete mellan 25 juridiska partner i Sverige, Norge och Danmark och syftet är att vi tillsammans utvecklar ett regionalt samarbete som skapar effektiv kompetensförsörjning.

KOBRA bygger på tre huvudaktiviteter

Kompetensmäklare

Analys

Behovsbaserad utbildning

Projektet startar 1 september och pågår under tre år. Totalbudet är ca 6 7o0 000 Euro.

Deltagande partner i Sverige är Kunskapsförbundet Väst, Uddevalla, Strömstad, Lidköping, Fyrbodals kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund, Boråsregionen, Kungsbacka, Varberg, Alingsås, Sotenäs och Halmstad. Westum är korrdinerande för de svenska partnerna och sammankallande för de svenska projektmötena.