Kompetensutveckla yrkeslärare

Kompetensutveckla yrkeslärare

Huvudmän kan ansöka om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen. Bidraget är till för att dessa lärare ska få en möjlighet att delta i verksamheten på en arbetsplats utanför skolan. Det går även att ansöka om bidrag för andra kompetensutvecklande insatser. Beviljade bidrag ska användas under 2014.

http://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/yrkesutbildning/kompetensutveckling-larare-yrkesamnen-1.178759

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarer är avstängda just nu.

Top