Nu börjar Partnerskapet kring kommande Interreg-projekt formas

Nu börjar Partnerskapet kring kommande Interreg-projekt formas

Inför nästa och första utlysningen i ÖKS-programmet kommer Westum tillsammans med ca 15 tal svenska partner samt ett 10-tal Danska och ca 5 Norska att lämna in en projektansökan.

Projektet planerar starta i början av sommaren och kommer hete COBRA (COmpetence Based Regional Analytic) med reservation för vissa ändringar.

Projektet innefattar tre huvudaktiviteter och för att kvalitetssäkra en regional samordning och projektets syfte och mål kan uppnås är kravet för att delta med mist 15% i varje aktivitet.

Aktivitet 1. Gemensamma Behovsinventering i prioriterad bransch. Vi kommer fokusera på 2-3 branscher som är intressanta ur ett regionalt OCH transnationellt perspektiv.
Aktivitet 2. Analys. Sammanställa och tolka resultatet, koppla detta mot andra aktörer. Metodutveckling branschspecifikt. Underlag för utbildningsplanering
3. Behovsbaserad utbildning. Samordning av utbildning. (Alla partner som ingår i projektet och kommer starta behovsbaserad utbilning inom projektet ska tillgängliggöra denna för övriga projektpartner

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarer är avstängda just nu.

Top