Nyheter från UHR

Nyheter från UHR

Universitets- och högskolerådets internationella nyhetsbrev till vuxenutbildningsaktörer, nummer 9, 2016 Dokumentation från informationsmöte 15 november Nordplus vuxen inför 2017 Erasmus+ inför 2017 Skillnader mellan Erasmus+ och Nordplus EPALE – händer det något där? Dokumentation från informationsmöte 15 november 15 november anordnade Universitets- och högskolerådet en temadag: Internationellt samarbete för vuxnas lärande – vad kan man göra, hur har andra gjort? Under dagen fick åhörarna en inblick i de program och verktyg som erbjuds den som vill samarbeta internationellt. EPALE, Erasmus+, Atlas, Nordplus, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande och den Europeiska Agendan för Vuxnas Lärande var vad åhörarna bjöds på. Representanter för projekt inom de olika programmen berättade om sina erfarenheter och inspirerade åhörarna till eget engagemang. Förutom Universitets- och högskolerådet och projektrepresentanter fanns systermyndigheterna Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Erasmus+ ungdom) och Skolverket (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) på plats Presentationerna finns här: Presentationer vuxenutbildning 15 november Nordplus vuxen 2017 Nu kan du gå in på webbplatsen för Nordplus, http://www.nordplusonline.org och läsa utlysningen för 2017. Information om utlysningen hittar du här: Nordplus utlysning för 2017. På sidan ser du att innevarande programperiod har förlängts, varför du kommer att känna igen dig om du redan är aktiv i Nordplus. På sidan hittar du länkar till handboken, till formulär och till partnersöksdatabasen. Och givetvis till själva utlysningen, alltså inbjudan eller beställningen att lämna in en ansökan. Erasmus+ inför 2017 Nu finns ansökningsformulären för mobilitetsprojekt publicerade inför ansökan 2017. När du ska fylla i dem väljer du att ladda ner dem från vår webbplats, Erasmus+ mobilitetsprojekt. Du väljer sedan om det är vuxnas allmänna lärande eller vuxnas yrkeslärande som projektet kommer att stödja. Det är två separata formulär. Om du är osäker på vilket du ska välja och informationen på utbyten.se inte hjälper dig så vill vi gärna att du hör av dig till oss. Och hur var det nu med skillnaden mellan E+ och N+? Grunderna för programmen är desamma, politiska mål ska nås genom våra program. Det finns inga avgörande skillnader även om geografiskt fokus givetvis skiljer. Den mest tydliga skillnaden för vuxenutbildningens del är att i Nordplus vuxen kan du i en och samma ansökan planera för såväl allmänt- som yrkeslärande. Och du kan skicka studerande att delta i kurser i de andra länderna, även icke- yrkesstuderande. I Erasmus+ kan enbart yrkesstuderande delta i lärandeaktiviteter utomlands. En annan skillnad är att i Nordplus deltar de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland, och de gör det på samma villkor som de länder som deltar i samarbetet. Så har ni en kontakt på Färöarna som ni vill samarbeta med har ni möjlighet i Nordplus vuxen. När det gäller hur bidragen ser ut finns det skillnader, men grunden är densamma, att förenkla där det går. Fasta belopp beroende på vilket land en resa går till i Nordplus, fasta belopp i Erasmus+ utifrån resans längd inom vissa intervaller. Man ska kunna föra in information i tabeller i ansökan och sedan direkt se det aktuella beloppet. Skillnaden mellan programmen ser man därför om man jämför motsvarande resa/aktivitet genom att lägga in dem i respektive formulär. Formulären anpassas i båda programmen efter den information du lägger in, men i Erasmus+ får man vara mer vaksam eftersom man har flera grundformulär att välja mellan. Många upplever att Nordplusformulären är enklare att hantera medan andra uppskattar de detaljerade instruktionerna i Erasmus+. I det senare fallet hänvisar man ofta till frågorna om Europeisk utvecklingsplan i mobilitetsformuläret. I Nordplus vuxen finns en möjlighet att ansöka om förberedande besök för att planera en gemensam ansökan. Det kan man ansöka om två gånger om året. I Erasmus+ arrangeras kontaktseminarier inom vissa temaområden. Det är flerdagarsaktiviteter där man får möjlighet att hitta samarbetspartners från andra länder. Kontaktseminarierna annonseras på webbplatsen utbyten.se. De arrangeras vanligtvis på hösten och man ansöker om såväl plats som bidrag för resa och konferensavgift. Efter genomförd aktivitet skriver du en text på EPALE så att andra ser vad seminariet innehöll och gav. För den texten har vi en lathund, en mall för att underlätta författandet. EPALE – händer det något där? EPALE, alltså den digitala mötesplatsen för vuxenutbildare i Europa, växer till sig hela tiden. Om du inte varit inne på ett tag så ser du att det fyllts på med exempelvis blogginlägg på den svenska sidan: http://ec.europa.eu/epale/sv/home-page. Bloggarna kan exempelvis handla om en lärares vardag, om erfarenheter från kontaktseminarier eller så kan de vara skrivna av oss som arbetar med vuxenutbildning på myndigheten. Detta nyhetsbrev läggs som blogg på EPALE. Du kan också finna artiklar om pågående Erasmus+-projekt. Här ett exempel från Marie Svensson som koordinerar projektet She-Empowers http://ec.europa.eu/epale/en/blog/steps-empowering-unemployed-women Mycket mer kan du hitta, det här var enbart för att fresta dig att läsa och att själv bidra! När du vill göra inlägg behöver du logga in. Först registrerar du dig som användare. Gå in på förstasidan: http://ec.europa.eu/epale/en/ och orientera dig vidare därifrån. EPALE stöds i programhandledningen för Erasmus+. Se exempelvis längst ner på sidan 73 under bedömningskriterierna för en Erasmus+ mobilitetsansökan. Vad betyder det i praktiken? Det betyder att för att en ansökan ska ha chans till höga poäng i bedömningen behöver man ha koll på vad EPALE kan ge vid genomförandet av ett projekt i Erasmus+. Det är kanske till och med då man inser hur användbar EPALE är i alla faser av ett projekt – från att söka partners, kurser och sakinformation, via ansökarstöd och egna kommunikationsrum för projektpartners till möjligheten att dela med sig av erfarenheter under och efter projekttiden. Och till sist när det gäller EPALE: webbplatsen är mindre snabb än vad man är van vid. Men håll ut, ta vara på väntetiden för några djupa andetag och reflektion. Snart kommer den också att bli snabbare!

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarer är avstängda just nu.

Top