Nyheter kring Viden til vaekst

Nyheter kring Viden til vaekst

Under de senaste mötena i förstudien Viden til vaekst har projektorganisationen utkristaliserats och det har beslutats om att vi istället för de tidigare 3 Temaområdena istället har 4 Teman. Dessa kommer troligen senare också bli 4 projekt, men med gemensam projektledning/styrning. Tema 1- Drop outs. Här kommer Folkhälsokommitten i Västra Götaland ha en koordinerande roll och planerar för aktiviteter på svensk sida. Huvudspår inom detta projektet är Tema 2- kompetenser på arbetsmarknaden. Westums kärnområde och kommer ha en samordnande funktion inom detta projektet tillsammans med ett flertal andra relevanta partner. Huvudaktiviteter kommer vara behovsinventering/kompetensmäklare, analys/sammanställning av rapporter och utveckling av det flexibla lärandet

Tema 3- Här kommer Validering Väst vara samordnade för svenska delen. Aktiviteter som planeras är för att underlätta inkludering och ”fasthållelse”. För att underlätta detta kommer man att utveckla mötesplatser som idag inte finns för målgrupperna. Mötesplatserna ska erbjuda olika former av stöd och det är avgörande att individen ska kunna få sin kompetens kartlagd och erkänd. Validering blir här en effektiv metod.

Tema 4- Handlar om social ekonomi och partner och aktiviteter är under arbete. Mer information kommer.

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarer är avstängda just nu.

Top