Nytt nummer finns nu i ”på gång inom EU”

Nytt nummer finns nu i ”på gång inom EU”

I vårens nummer kan du läsa om SKL:s prioriterade EU-frågor 2016 och hur förbundet arbetar med dessa. Här finns också information om arbetet med EU:s urbana agenda, förslag till nya avfallsregler och våldsbejakande extremism.

Om någon vecka kan du beställa den tryckta versionen i SKL:s webbutik.

SKL ger ut skriften På gång inom EU två gånger per år. Här finns information om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner, landsting och regioner och hur förbundet arbetar med dessa. Varje avsnitt innehåller länkar och kontaktuppgifter för dig som söker mer information.

http://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt/nyhetsarkiv/arkiv/paganginomeuvarensnummer.8123.html

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarer är avstängda just nu.

Top