Pågående upphandlingar

Nätverk Westum lyder under lagen om offentlig upphandling. För att alla företag ska ha möjlighet att vara med och konkurrera och lämna anbud, annonseras samtliga upphandlingar via upphandlingsportalen Kommers Annons.

 

För att veta mer om hur företag kan lämna anbud se upphandlingsmyndighetens steg för steg guide för leverantör. Intresserade leverantörer kan även skapa ett konto på Kommers Annons för att kunna bevaka kommande upphandlingar och vid intresse kunna lämna anbud.

 

Under 2018 och 2019 genomförde vi flera upphandlingar för utbildningsinsatser inom digital kompetens för små och medelstora företag inom ramen för projektet Westkomp 0.1.

Pågående upphandlingar

Under höst 2020 upphandlar vi bland annat
– extern projektutvärdering inom vårt ESF-projekt DigiWestum (upphandling pågående oktober/november 2020)
– jämställdhetskonsult för handledning, utbildning och processtöd inom vårt ESF-projekt DigiWestum (upphandling planerad november 2020)
– utvecklarstöd för Sharepoint/Teams inom vårt projekt Campus Westum (upphandling planerad oktober/november 2020)
– projektledartjänst inom vårt projekt Erasmus+/Campus Westum (upphandling planerad oktober/november 2020)
– olika utbildningsinsatser inom vårt ESF-projekt DigiWestum och Campus Westum (upphandling planerad december 2020)

Här kan du ta del av Nätverk Westums pågående upphandlingar.

 

Kommande upphandlingar 2021

Under våren kommer vi upphandla olika utbildningsinsatser inom digital kompetens, distansundervisning och telebildsystem riktade till anställda på olika lärcenter och vuxenutbildningar i Västsverige. Upphandlingar görs inom ramen för projekten Campus Westum och DigiWestum.

Top