Projekt Campus Westum startar 2020

2020 fortsätter vi utvecklingen av nätverket med projektet Campus Westum med Västra Götalandsregionens finansiella stöd.

Nätverk Westum vill bidra till att möta utbildningssektorns förändringsprocess mot mer flexibla undervisningsformer och ökade möjligheter för livslångt lärande. Projektet ska ge både mervärde, stöd och kompetensutveckling till alla Westums medlemmar och blivande oavsett var de finns i Västsverige och deras förutsättningar.

Projektet pågår januari 2020 till juni 2021 och syftet är att stärka medlemmarnas process mot mer flexibla utbildningar och mer digitala undervisningsmetoder anpassade till livslångt lärande och framtidens kompetensbehov, samt att utforma utbildningar som alla kan ta del av oavsett bostadsort och socioekonomisk bakgrund.

Projektet ska främja samarbete och kunskapsöverföring mellan olika lärcentra och vuxenutbildningar för undervisande personal, för IT-personal och för kompetensmäklare.
Plattformen Campus Westum kommer även att underlätta för lärcentra att dra nytta av nätverkets stora internationella nätverk och främja det internationella kompetens- och erfarenhetsutbyte inom utbildningssektorn.

Mer om projektet

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarer är avstängda just nu.

Top