Starkare koppling mellan utbildning och jobb

Starkare koppling mellan utbildning och jobb

Unga har svårt att komma in på arbetsmarknaden, både i Sverige och i övriga Europa. Därför satsar regeringen på fler och bredare vägar till jobb för unga, så att övergången från skola till arbete ska fungera bättre. Samlad erfarenhet visar att en kombination av arbete, utbildning och handledning är ett bra sätt för unga att komma in på arbetsmarknaden

http://www.regeringen.se/sb/d/14468/a/229259

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarer är avstängda just nu.

Top