Trender inom vuxenutbildning och livslånga lärandet

Trender inom vuxenutbildning och livslånga lärandet

Vikten av det livslånga lärande – och kommunala vuxenutbildning som en del av det – har diskuterats länge och kommer blir allt viktigare framöver inom kompetensutvecklingen.

Kompvuxutredningens rapport En andra och en annan chans – ett komvux i tiden publicerades redan höst 2018 och innehåller en rad omfattande och väl motiverade förslag som kommer att påverka Westum-medlemmarna.

Läs mer om utredningen och ta del av rapporten

Utlåtande från Nationellt centrum för svenska som andraspråk

 


Den 26:e september 2019 livesände Utbildningsutskottet ett öppet seminarium på temat Det livslånga lärandet där representanter från myndigheter, aktuella utredningar, fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer samt forskare deltog.

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarer är avstängda just nu.

Top