Universitets- och högskolerådets internationella nyhetsbrev till vuxenutbildningsaktörer, nummer 7 2016

Universitets- och högskolerådets internationella nyhetsbrev till vuxenutbildningsaktörer, nummer 7 2016

EPALE Sverige på Facebook
Nu finns EPALE Sverige på Facebook. Gå gärna in och se vad vi berättar om där. Vår plan är att hålla er uppdaterade där på vad som är aktuell för vuxenutbildningen från vår myndighet. Samma tanke alltså som med det nyhetsbrev du läser nu. Bara vux och bara det som man kan missa annars. Just idag har vi lagt upp länkar så du kan delta i den Europeiska språkdagen på EPALE – webbplatsen 26 september.
 
Kontaktseminarier, uppdaterad information
I förra utskicket ville vi försäkra oss om att ni hittar till vår webbplats och de kontaktseminarier som är aktuella just nu. Sedan dess har listan utökats och datum justerats framåt för sista ansökningsdag i vissa fall.
Aktuella kontaktseminarier annonseras alltid på vår webbplats utbyten.se. Du hittar dem i vårt kalendarium eller via denna länk: Aktuella kontaktseminarier inom Erasmus+. Om du använder den länken kommer du direkt till de seminarier som beskrivs nedan.
Aktuellt i höst är:
1.      Tema: Recognition and Validation in Adult Education. Validering inom området vuxnas allmänna lärande (inte yrkeskunskaper).
Program: Erasmus+

Plats: Toledo, Spanien
Tid: 6-9 november 2016
Målgrupp: yrkesverksamma inom vuxnas allmänna lärande som lärare, studievägledare och kursledare.
Anmälan: senast 20 september, gå via länken till aktuella kontaktseminarier inom Erasmus+ Aktuella kontaktseminarier inom Erasmus+

2.      Tema: Encouraging intitiatives in guidance and new pathways for low skilled/qualified adults to participate in lifelong learning. Guidance in Adult Education – Supply and Take Up
Program: Erasmus+
Plats:
Reykjavik, Island
Tid: 8-10 november (hemresa 11 november)
Målgrupp: yrkesverksamma inom vuxnas lärande, det vill säga lärare, rådgivare, vägledare, beslutsfattare, kursledare från de nordiska länderna
Anmälan: senast 30 september, gå via länken till aktuella kontaktseminarier inom Erasmus+
Aktuella kontaktseminarier inom Erasmus+

3.      Tema för seminariet: Non-Formal and Informal Learning and Validation
Program: Erasmus+
Plats: Dublin, Irland
Tid: 8-11 November 2016
Målgrupp: practitioners in the Adult Education and Youth Fields Anmälan: senast 30 september, gå via länken till aktuella kontaktseminarier inom Erasmus+ Aktuella kontaktseminarier inom Erasmus+.

Det fjärde seminariet är ett Nordplusseminarium. Genom att delta får du möjlighet att planera samarbeten såväl med andra vuxenutbildningsaktörer som med exempelvis skolor och lärosäten i sektorsövergripande projekt
4.      Tema: Ny programperiod för Nordplus
Program: Nordplus
Plats: Köpenhamn, Danmark
Tid: 20-22 november 2016
Målgrupp: personal inom hela utbildningsområdet. Det omfattar alla programdelar inom Nordplus – Nordplus Junior, Vuxen, Högre utbildning, Horisontal och Nordiska språk.
Sista ansökningsdag: 5 oktober
Länk till vår webbplats: Nordiska-baltiska-samarbeten
Om ni börjar sakna våra utskick
Varje gång vi skickat ut informationen i detta nyhetsbrev får vi ta bort ett antal adresser i vårt register. Så om ni saknar våra utskick får ni gärna kontakta oss. Ibland är det en brandvägg som stoppar, ibland får vi meddelande om att det inte finns någon mottagare med den adressen längre.
 
 
Vänliga hälsningar
Kerstin Hagblom
Koordinator Erasmus+ vuxenutbildning

och EPALE

Nordplus vuxen

Internationella avdelningen
Kerstin.hagblom@uhr.se
Telefon: +46-10-470 04 55

Växel: +46-10-470 03 00
Universitets- och högskolerådet
Box 45093

104 30 Stockholm
Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarer är avstängda just nu.

Top