Excel

Excel

Excel

KURSEN ÄR SLUTFÖRD

Anmäl dig nedan för att få tillgång till kursmaterialet.

KURSMATERIAL

Länk till kursmaterialet, kräver anmälan för åtkomst.

EXCEL

Innehåll & Mål

Kursens mål

De flesta verksamheter har idag mer eller mindre behov av Excel eller motsvarande program. Denna kurs är skapad för att deltagarna skall kunna ta med sig konkreta kunskaper för att tillämpa dem i den verksamhet de verkar inom. Övningarna som genomförs är anpassade till de behov som medarbetare och chefer inom handel och besöksnäring har i den mån att dessa personer har ett behov av grundläggande kunskaper i Excel för att kunna bedriva sin verksamhet.

 

Grundkurs

Exempel och innehåll kommer att riktas mot de behov ett litet eller medelstort företag inom besöksnäring och handel kan tänkas ha, exempelvis genom att uppföra en budget och sammanställa och presentera data för en kund eller internt.
Kursen ger dig mer kunskap om programmets funktioner och grundläggande formler, att kunna presentera data i tabeller och grafer samt öka din förståelse vad Excel kan användas till i ditt dagliga arbete.

 

Fördjupningskurs

Exempel, uppgifter och innehåll kommer att riktas mot de behov ett litet eller medelstort företag inom kan tänkas ha på en lite mer avancerad nivå, exempelvis hur man kan göra dataanalys och formulär för att automatisera arbetet inte bara för sig själv, utan för hela verksamheten.
Kursen ger dig mer kunskap hur man kan använda textformler för att automatisera sitt arbete, om grundläggande dataanalys i Excel samt öka din förmåga att skapa mallar och formulär för att förenkla arbetet i din verksamhet.

Att tänka på

Ta gärna med en egen dator/padda med Excel-program tillgänglig för att få ut så mycket som möjligt av utbildningen. Men det är möjligt att följa utbildningen utan tillgång till programmet.

För att delta i grundkursen krävs inga förkunskaper. För att delta i fortsättningskursen rekommenderar vi att man har deltagit på den grundläggande utbildning eller att man har grundkunskaper om Excel.

 

Omfattning

Grundkurs: 3 timmar samt hemuppgift/hemmastudier (2 timmar)

Fördjupningskurs: 3 timmar samt hemuppgift/hemmastudier (2 timmar)

 

Kursledare

Sandra Foresti, ZoCom AB

 

Plats

Platsbunden utbildning genomfördes med kursledaren på plats i

Borås – Textile Fashion Center

Falköping – Lärcenter

Lidköping – Campus Västra Skaraborg

Uddevalla – Högskolecentrum Bohuslän

Anmälan till kursmaterial

Är ditt företag eller din arbetsgivare registrerad i projektet kan du ta del av kursmaterial och inspelningar från genomförda kurser fram till april 2020.

Top