Internsidor


 

GDPR

GDPR - General Data Protection Regulation

GDPR - General Data Protection Regulation

ANMÄL DIG DIREKT

Alla orter nedan

KURSMATERIAL

Hitta allt material för kursen här

GDPR OCH PERSONUPPGIFTER

Utbildningen fokuserar på vad man praktiskt ska göra för att uppfylla minimikraven från datainspektionen och dataskyddsförordningen. Under kursen går kursledaren stegvis igenom de processer och mallar som ligger till grund för genomförandet av en förändring hos privata och kommunala företag och verksamheter.

Deltagarna kommer att få en ökad förståelse för varför GDPR finns, vad den nya lagstiftningen innebär för företagen och vad man behöver göra rent praktiskt.

Kursens mål
Målsättningen med utbildningen är att:

 • Stärka förståelsen till varför GDPR har kommit och hur den skiljer sig från PUL.
 • Stärka förståelsen till vem/vilka som påverkas och vilka nya roller GDPR medför.
 • Stärka praktiska kunskaper hur GDPR påverkar företagen och vad som små och medelstora företag behöver göra för att uppfylla de nya kraven.
 • Förbereda deltagarna för en eventuell revision av GDPR.

Digitala kompetenser som stärks av utbildningen i sitt grundutförande:

 • Sociala medier
 • Video/bildproduktion
 • Content marketing
 • Hemsida + PlugIns
 • Google Analytics
 • Digitalisering av den fysiska butiken
 • Skapa/driva E‐handel
 • Grafisk produktion

Sänds från

Till

VÄNERSBORG

BORÅS, FALKÖPING, TROLLHÄTTAN

LIDKÖPING, UDDEVALLA

Datum:  22 januari 2019
Kategori: Juridik

Top