Jämställdhet

Jämställdhet

Jämställdhet

Jämställdhetsperspektivet i WestKomp 0.1

 

 

WestKomp 0.1 är ett Socialfondsprojekt där jämställdhetsperspektivet integreras i projektets alla faser och alla aktiviteter. Detta är ett krav från Svenska ESF rådet men också självklart för oss.

 

Samverkanspartnerna i projektet är offentliga vuxenutbildningsanordnare, som följer regeringens jämställdhetspolitisk och arbetar aktivt med att nå de nationella jämställdhetspolitiska målen.

 

Projektets särskilda jämställdhetsmål är att öka förståelsen för jämställdhetsfrågor i det dagliga arbetet på individ, företags- och projektnivå. Vi verkar för att skapa långsiktiga effekter för att bryta könsstereotypa mönster och jämna ut makt och inflytande mellan män och kvinnor.

Top