sociala medier – kommunikation och annonsering

Sociala medier – kommunikation och annonsering.

Sociala medier – kommunikation och annonsering.

KURSEN ÄR SLUTFÖRD

Anmäl dig nedan för att få tillgång till kursmaterialet.

KURSMATERIAL

Länk till kursmaterialet, kräver anmälan för åtkomst.

Nå din målgrupp på sociala medier

Innehåll & Mål

Annonsering via och kommunikation på sociala medier är högaktuellt och kursinnehållet är anpassad så att deltagarna direkt efter kursen kan tillämpa kunskaper de lärt sig i deras egna verksamheter. Målet är att få alla deltagare – oavsett tidigare erfarenhet eller befattning – intresserade, nyfikna och utbildade inom digital marknadsföring.

Del 1 – Öka dina kunskaper om kommunikation på sociala medier

Form: Föreläsning med teoretiska och praktiska uppgifter
Omfattning: 4 timmar samt 4 timmar hemuppgift/hemmastudier

Del ett av kursen syftar till att ge deltagaren kunskaper inom kommunikation på sociala medier. Fokus ligger på hur man på bästa sätt når ut till sin målgrupp, hur man kommunicerar på olika sätt i olika kanaler samt hur vår framtida kommunikation kan komma att se ut.

I utbildningen tar vi upp skillnaden på olika sociala medier och deras för- och nackdelar. Vi pratar om varför content marketing är så viktigt i vårt kommunikationsarbete. Deltagarna får även lära sig att arbeta efter RRR-approachen (Rätt budskap till Rätt målgrupp i Rätt tid) för att få ut maximalt värde av sina marknadsföringsinsatser.

Kursen kommer i möjligaste mån sträva efter att vara interaktiv. Blandat med teoretiska och praktiska uppgifter kommer även diskussionsfrågor lyftas för att uppmuntra det egna tänkandet som är en avgörande del för att lyckas i sociala medier.

Del 2 – Öka dina kunskaper om annonsering på sociala medier

Form: LABB/workshop
Omfattning: 4 timmar samt 4 timmar hemuppgift/hemmastudier

Del två av kursen syftar till att öka deltagarnas kunskaper inom annonsering på sociala medier. Utbildningens fokus ligger på att hjälpa deltagarna att komma igång med annonsering på Facebook och Instagram. Deltagarna får lära sig grunderna och möjligheterna med retargeting, analysera målgruppsdata och statistik, lära sig arbeta i olika digitala verktyg och förstå kopplingen mellan annonser och hemsidan.

Utbildningen blandar teoretiska och praktiska uppgifter med diskussionsfrågor för att uppmuntra det egna tänkandet hos deltagarna. Målet är att alla deltagare, oavsett tidigare erfarenhet, ska bli intresserade, nyfikna och få de grunder som behövs för att komma igång med digital marknadsföring.

 

Plats

Borås – Textile Fashion Center

Falköping – Lärcenter

Lidköping – Campus Västra Skaraborg

Uddevalla – Högskolecentrum Bohuslän

Vänersborg – Kunskapsförbundet Väst (Vänerparken)

 

Kursledare

Robin Olsen, Olsen Marketing

Anmälan till kursmaterial

Är ditt företag eller din arbetsgivare registrerad i projektet kan du ta del av kursmaterial och inspelningar från genomförda kurser fram till april 2020.

Top