Westum är beviljad Erasmus+ mobilitetsprojekt 2019-2021

Westum är beviljad Erasmus+ mobilitetsprojekt 2019-2021

Westum har tillsammans med 14 västsvenska vuxenutbildningar/lärcenter blivit beviljad 221 mobiliteter under perioden 1 september 2019 – 31 augusti 2021 under namnet ”Westums yrkesutbildningskonsortium för gemensam internationalisering och utveckling”.
Därmed har Westum för 3:e gången i rad fått beviljad en av Västsveriges största antal platser.

Projektet innebär att studerande inom yrkesvux eller YH kan göra hela eller delar av sin praktik utomlands samt att anställda kan arbetsskugga en kollega i ett annat EU-land.

Projektets fokusområden är

  • Ökad digitalisering
  • Stärkt Handledarkompetens och samarbetsmetoder i trepartnerskap (studerande, yrkeslärare och APL-handledare)
  • Stärka och motivera studerande som behöver extra stöd för att stärka deras sociala färdigheter
  • Öka attraktiviteten till de utbildningar som näringslivet har behov för att fler söker
  • Effektivare metoder och arbetssätt för SFI kopplat mot yrkesutbildning
  • Stärka oss som mottagande organisation, vilket leder till ökad internationalisering

 

Vi publicerar inom kort mer information om projektet. 

Läs mer om vårt nuvarande projekt Erasmus+ som avslutas augusti 2019

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarer är avstängda just nu.

Top