Westums årskonferens | 18-19 mars 2021

Med anledning att konferensen 2020 fick göras om på kort varsel till digital minikonferens utan externa föreläsare kommer vi istället ha samma tema på konferensen 2021 men med ett fullspäckat program. Vi kommer sända live från Skövde med några få representanter på plats men konferensdeltagarna deltar digitalt.


Temat för 2021s konferens är Digitaliseringens möjligheter och utmaningar – flexibelt lärande för vuxna!

Inbjudan

Konferensen riktar sig i första hand till Westums medlemmar men vi välkomnar även andra kommunala lärcentra och vuxenutbildningar som är nyfikna på Westums och dess medlemmars verksamhet.
Inbjudan i form av Save the date skickades till medlemmarna i samband med medlemsutskick december 2020.

Vi bjuder även in representanter från t.ex. regionerna (Västra Götaland, Halland), andra finansiärer av Westums verksamhet såsom Tillväxtverket eller Europeiska Socialfonden, kommunalförbunden och andra intresserande organisationer att delta.

I samband med årskonferensen genomförs Westums årsstämma för enbart medlemmar (ca 1,5 timmar i slutet av dag 1).

Anmälan öppnas senast i slutet av januari 2021.

Årets program

 

Årets föreläsare 

Vill du veta mer om föreläsarna för årskonferensen 2021 eller kontakta de, följ länkarna nedan.

Alastair Creelman, Linnéuniversitet
Specialist e-lärande

Tema: Närhet på distans
Beskrivning: Vad har Coronakrisen lärt oss när det gäller att skapa närhet och engagemang inom distansutbildning? Vilka metoder fungerar, vilka sorters support behövs?

 

Sofia Nilsson Davies, Svenska ESF-rådet
Tf biträdande regionansvarig som hjälper till i ansökningsprocessen

Tema: Möjligheter inom ESFs programområdet
Beskrivning: Sofia ger oss en inblick i möjligheter med ett ESF-projekt att utveckla sin verksamhet med fokus på kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder eller integrationsinsatser. Visste du t.ex. att det går att kombinera att ha projekt med både deltagare från PO1 (anställda) och PO2 (Ej sysselsatta)? Eller att olika partner i projektet kan ha olika mål, delaktiviteter eller regionalt område? Hitta möjligheter med ESF+ i nya programperioden 2021-2027.

 

Anna Tebelius Bodin, Hjärna Utbildning AB
Pedagog, föreläsare, författare och utbildad i inlärningspsykologi

Tema: Vår lärande hjärna i den digitala tillvaron
Beskrivning: En föreläsning om vår känslomässiga hjärna och kopplingen till hur vi motiveras att både lära och agera på ett hållbart sätt för vårt välbefinnande. Det handlar om motivation, lärande och självledarskap.

 

Rethink:Kau, Karlstads universitet
Projekt hittar, utvecklar och testar digitala verktyg som ger studenter bättre förutsättningar att genomföra sin utbildning och presenteras av Frida Gråsjö, Sandra Berginge och Claes Asker.

Tema: Rethink:Kau – tips för att inkludera användare i ditt utvecklingsarbete
Beskrivning: Rethink:Kau berättar om sitt projekt finansierat av innovationsmyndigheten Vinnova. Du kommer att få höra om resultat i projektet och om ”Följ en-metoden” – en metod som är framtagen för att sätta användares behov i centrum. Utöver detta kommer du att få med dig idéer och verktyg som du kan använda i ditt utvecklingsarbete.

 

Lars Svensson, Högskolan Väst
Forskare inom området samhällsvetenskap, medie- & kommunikations-vetenskap, informatik

Tema: Jag sa ju det för 20 år sedan! – om betydelsen av socialitet i IT-medierad utbildning
Beskrivning: Nu när vi alla blivit mer eller mindre inkastade i ett distansläge orsakat av pandemin, kan det vara värdefullt med en reflekterande tillbakablick på forskningen om hur kvaliten i distansstudier är starkt kopplad till hur väl vi lyckas med att skapa en kollektiv och social studiemiljö. Föredraget gör jämförelser mellan de förutsättningar och utmaningar som gällde ca år 2000 och idag.

 

Konferensavgift

Årets konferens genomförs helt digitalt och är kostnadsfria för alla medlemmar oavsett antal deltagande personer.
Om eventuellt avgift för externa deltagare (ej medlemmar) tillkommer, är ej bestämt än utan sker före anmälan öppnas i januari.


Är du nyfiken på vilka tema vi har haft tidigare se Westums Årskonferens

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarer är avstängda just nu.

Top