Kompetens nu och i framtiden – Westums konferens 2016

Kompetens nu och i framtiden – Westums konferens 2016

Westums medlemmar samlades till konferens på Billingehus i Skövde den 20-21 april. På programmet stod både glimtar ur Westums pågående projekt och inspel från näringslivet och arbetsmarknaden.

Westums verksamhetsledare Linda Blomberg berättade hur projekten KOBRA och Erasmus+ bidrar till Westums verksamhetsmål. André Essebro och Veronika Palmborg gav en statusuppdatering kring aktiviterna analys och kompetensmäklare i KOBRA.

– Målet är arbetssättet; hur tar vi till oss resultaten och hur leder de till något konkret, i vårt fall utbildningsinsatser, sa André Essebro.

Anna Bolander från Campus Lidköping berättade om Campus KOBRA, en idé som utvecklats ur projektets partnerskapsmöte i Uddevalla.

– När vi var i Arendal förra veckan kändes det som att idén togs emot väldigt bra, sa hon.

En studerande och två anställda som genomfört mobiliteter i projektet Erasmus+ fick dela med sig av sina erfarenheter på konferensen. Fredrik Dahl från Kunskapsförbundet Väst och Märta Jakobsson från Orust kommuns vuxenutbildning hade båda varit på utbyte i London. Annette Grahn som studerar på vuxenutbildningen i Skövde var på praktik i Spanien med en klasskamrat i fyra veckor.

– Det var min livs resa hittills, sa Annette Grahn som hoppas att erfarenheten gett henne nya möjligheter till arbete, hjälpt henne att kommunicera på andra språk och gjort det möjligt att se hur det fungerar i andra länder.

Innan lunch fick Westums medlemmar en inblick i hur industrin arbetar med kompetensförsörjning, när Ingegärd Green från Skärteknikcentrum Sverige berättade om hur många aktörer gått samman för att gemensamt beskriva behovet av kompetens inom industrin.

– Det är den största utmaningen för företagen. Nu behöver vi ett kompetensförsörjningssystem som fungerar ihop med utbildningssystemet, sa Ingegärd Green.

Eftermiddagen kom att handla mycket om hur man tar tillvara på kompetens hos nyanlända och hjälper dem etablera sig på arbetsmarknaden. Alexander DeCerein som är planeringsledare för Hotell Talang och andra projekt på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg, visade positiva exempel och talade om utmaningarna i storstaden.

Håkan Gunnarsson Hindström, projektledare för ESF-projektet Exportfrämjande Integration beskrev hur bland annat Uddevalla kommun arbetar med matcha nyanländas kompetens med exportmogna företag.

– Det finns många duktiga företag som vill utvecklas och om vi jobbar tillsammans kan vi verkligen skapa stort värde för många, sa Håkan Gunnarsson Hindström.

Hans Andersson från Kunskapsförbundet Väst och Lina Magnusson från Strömstads kommun drog paralleller mellan projekten KOBRA och Yggdrasil, som de båda deltar i.

Innan Westums årsstämma avslutade Bengt Landfeldt från Universitets- och Högskolerådet programmet med ett föredrag om olika europeiska verktyg för ökad mobilitet och livslångt lärande.

Under andra dagen höll Westums medlemmar öppna diskussioner om viktiga frågor för samarbetet framöver. Därefter talade Kerstin Hagblom från Universitets- och Högskolerådet om den europeiska utbildningsportalen EPALE.

Westums konferens avslutades med gemensam lunch efter en intressant föreläsning med Bo Dahlbom från IT-universitetet. Han spanade efter nya tekniska innovationer och talade om vilka utmaningar som lärande och kompetensförsörjning står inför efter digitaliseringen.

Se bilder från Westums konferens 2016 nedan.

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarer är avstängda just nu.

Top