Integritetspolicy

NÄTVERK WESTUM

Org.nummer: 802414-8689

Telefon 070-8897604

ADRESS

ÖSTERGATAN 18 A

451 30 Uddevalla

Västra Götalands län

 

INTEGRITETSPOLICY

INFORMATION OM DIN PERSONLIG INTEGRITET

 

Du är viktigt för oss och Nätverk Westum behandlar all personlig information med respekt, ansvar och enligt gällande lagstiftning.

 

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra tjänster används för att identifiera en fysiskt levande person. Det kan till exempel vara namn, adress, e-postadress, foto eller ett telefonnummer.

 

Denna integritetspolicy beskriver hur organisationen Nätverk Westum behandlar, lagrar och hanterar personuppgifter och användning av cookies enligt GDPR, EUs nya dataskyddsförordning.

 

MEDLEMSVILLKOR

Läs gärna föreningens stadgar och verksamhetsberättelse för 2017/2018.

 

FÖR VEM GÄLLER WESTUMS INTEGRITETSPOLICY?

Denna policy gäller för Westum anställda, styrelseledamöter, representanter för Westums medlemsorganisationer, kontaktpersoner i olika Westum projekt, deltagare i Westums aktiviteter eller utbildningar, konsulter, samarbetspartner och besökare. Den gäller även användandet av våra olika tjänster till våra medlemmar och målgruppen för de olika Westum projekt.

 

VARFÖR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Westums främsta syfte med insamling av personuppgifter av relevans är att kunna fullfölja de åtaganden som vi har gentemot våra medlemsorganisationer, målgruppen i våra olika projekt och samverkanspartner. Vi samlar också in uppgifter även från dig som i nuläget inte är med i Westum nätverket men som valt att prenumerera på våra nyhetsbrev eller delta på våra aktiviteter.

 

Vi har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och enligt gällande lagstiftning.

 

SÅ SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER

 

NÄTVERK WESTUM skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs på samtliga datorer och telefoner som hanterar personuppgifter. De personuppgifter som finns på papper i pärmar och dylikt förvaras i låst kontor.

 

SÅ SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in personuppgifter från våra medlemsorganisationer och olika målgrupper i de olika Westum projekt för att ge en god service och behovsanpassade tjänster inom ramen för Westum medlemskapet eller de olika Westum projekt vilket kräver medverkan med olika målgrupper/ samverkanspartner.

 

Vi begär ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter vid deltagande på våra aktiviteter eller om du på ett annat sätt delar med dig av dina personuppgifter till oss.

 

DET HÄR ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER TILL

Ansvariga tjänstemän som arbetar operativt inom Westums verksamhet har rätt att behandla de personuppgifter som vi behöver för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig, på grund av krav från delfinansiärer inom de olika Westum projekt eller om du lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter.

 

Vid begäran av ditt samtycke för behandling av dina uppgifter av oss får du tydlig information om vad det är du samtycker till. Några exempel på uppgifter vi samlar in är namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, arbetsplats eller annan information som du lämnat till oss.

 

Vi kan använda dina uppgifter till bland annat att hantera och administrera de olika medlemstjänster och projekt, vid deltagande i utbildningar, seminarier, kompetensinsatser, och andra Westum aktiviteter såsom konferenser och möten. Detta för att kunna ge dig relevant information, tjänster och anpassat innehåll i form av:

 • Nyhetsbrev med anledning av din arbetsgivares medlemskap/ medverkan i Nätverk Westum eller pga. att du själv aktivt valt att prenumerera på detta
 • Infobrev till kontaktpersoner, representanter av våra samverkanspartner och finansiärer eller deltagare i de olika Westum projekt
 • Utskick med förfrågningar om att delta som part i projekt eller samverkansformer, vilket skickas till ansvarig för medlemskapet i Nätverk Westum
 • Utskick kring vårt utbud av de olika tjänsterna inom Westum medlemskapets ramar
 • Inbjudningar till event och aktiviteter arrangerat av Westum eller med Westums medverkan med anledning av din arbetsgivares medlemskap i Nätverk Westum
 • Utskick i form av enkätundersökningar för att kunna erbjuda behovsanpassade tjänster till dig som är medlem i Nätverk Westum eller deltagare i projekt, att utvärdera de olika Westum aktiviteter och för att utveckla Westums verksamhet

 

DE HÄR KAN HA TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter används av Westums tjänstemän eller medarbetare som ingår i Westums personalunion med ett särskilt uppdrag. I det här sista fallet kan medarbetare hos Westums medlemsorganisationer agera som personuppgiftsbiträden för Nätverk Westum. Styrelsebeslut eller avtal krävs. Ett personuppgiftsbiträde kan vara t.ex. en anställd hos en medlemskommun eller projektkonsult som har fått i uppdrag att identifiera målgruppen för ett Westum projekt utanför Westum nätverket, utvärdera en Westum aktivitet inom ramen för ett särskilt projekt eller vara en länk mellan målgruppen/ deltagare i ett Westum projekt.

 

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra bolag eller offentliga organisationer om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

 

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Uppgifter vidarebefordras till tredje part (inom Westums medlemsorganisationer, samverkanspartner eller delfinansiär av våra projekt) bara om det krävs för att tillhandahålla en särskild Westum aktivitet av intresse för dig som är medlem i Westum nätverket eller deltagare i ett Westum projekt.

 

Meddelande/ kommentarer från besökare på Westums hemsida kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

 

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter med olika ändamål och rättsliga grunder. Därför skiljer sig lagringstiderna beroende på ändamålet.

 

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

 

För användare som har ett medlemskonto sparar vi även de personuppgifterna som anges i användarprofilen. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

 

DINA RÄTTIGHETER

Som medarbetare hos en medlemsorganisation i Nätverk Westum, samverkanspartner eller deltagare i projekt har du följande rättigheter:

– att få information om personuppgifter vi har om dig, inklusive om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på Westums webbplats

– att begära rättelse eller uppdatering om vi har felaktiga uppgifter registrerade om dig

– du kan begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig, gör detta här. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

– rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (exempelvis bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

 

INBÄDDAT INNEHÅLL PÅ WESTUMS HEMSIDA FRÅN ANDRA WEBBPLATSER

Artiklar på Westums webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

 

COOKIES

Westums webbplats använder sig av små textfiler, så kallade cookies, för att förbättra din användarupplevelse och för att samla in statistik kopplad till hemsidans olika delar. Det kan exempelvis handla om ett val du gör på vår webbplats sparas.

 

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan ändra detta under cookie-inställningar längre ner.

 

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

 

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

 

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Till cookie-inställningar

 

KONTAKTFORMULÄR

När besökare använder sig av kontaktformuläret på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som är obligatoriska att uppge i formuläret (namn, e-postadress), samt besökarens ip-adress som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

 

MEDIA

Om du laddar upp bilder till webbplatsen för du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

 

VILL DU VETA MER?

Om du har frågor kring hantering av personuppgifter enligt ovan kan du kontakta oss genom kontaktformuläret via Westums hemsida.

 

Top

 

 

 

 

 

ESF-projekt DigiWestum

Projektet startade 1 augusti 2020 och pågår fram till juli 2022.

 

Projektbudget

Projektets budget är drygt 4,8 Mnkr varav 2,2 Mnkr medfinansieras av Svenska ESF-rådet.

 

Målgrupp

Målgruppen är personal på olika kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige som är medlemmar i Nätverk Westum.

 

Varför gör vi detta?

Nätverk Westum vill bidra till att möta utbildningssektorns förändringsprocess mot mer flexibla undervisningsformer och ökade möjligheter för livslångt lärande.

En ökad digitalisering ökar kraven för personalen på lärcentra och vuxenutbildningar att "hänga med" och även att "ligga i framkanten" för att nå upp till målen för "Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet".

 

Vad vill vi åstadkomma?

öka den digitala kompetensen för att ge personal - och ledningen - hos våra medlemmar möjlighet till en mer hälsosam arbetsmiljö och en hållbar arbetsplats (hållbara strukturer).

Förbättra förutsättningen för ett långt och hållbart arbetsliv, utan stressen som digitalisering kan medföra för den enskilde.

Öka förutsättningen för våra medlemmar att skapa flexibla och individualiserade utbildningar som tillgodose arbetsmarknadens behov som bygger på hållbara strukturer i organisationen

 

Vad erbjuder projektet till våra medlemmar?

Vi vill genom projektet nå ut med ett "smörgåsbord" av kurser, föreläsningar, processgrupper, handledning kring digitalisering. Vissa insatser kan ha behov av fysisk samverkan inom eller mellan medlemmar medan andra kan göras genom digitala verktyg eller via livesändning etc.

 

Läs om projektet på ESFs webbsida

 

 

 

 

 

ESF-projekt Koppling West

Projektet startade 1 januari 2021 och pågår fram till december 2021.

 

Projektbudget

Projektets budget är drygt 0,8 Mnkr och finansieras av Svenska ESF-rådet.

 

Målgrupp

Målgruppen är personal på olika kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige som är medlemmar i Nätverk Westum.

 

Varför gör vi detta?

Westums medlemmar finns i hela Västsverige även i små kommuner med svikande befolkningsunderlag men där behov av personal i specifika områden finns. Bättre matchning av individer för utbildning inom bristyrken utan hinder genom sociala och könsstereotypa mönster, behövs i alla kommuner. Vuxenutbildningen roll som viktig aktör för yrkesutbildningar på alla nivåer kommer att förstärkas genom större behov från samhället av individer med högre utbildningen men också rätt utbildning. Komvuxutredningen "En andra och en annan chans
-ett komvux i tiden" från 2018 betonar kravet att bättre samarbete mellan utbildningarna för en mer "gränslös vägledning" som också är fokuspunkt för Nätverk Westum.

 

Vad vill vi åstadkomma?

 • ökad samverkan och stärkta strukturer mellan utbildning och arbetsliv
 • Utvecklade strukturer som tydligare kopplar samman utbildningssystemet utbud med arbetslivets kommande behov
 • Förändra Könsstereotypa yrkes-och utbildningsval

 

Vad erbjuder projektet till våra medlemmar?

Med hjälp av en central processledare genomförs mindre delprojekt inom områden studie- och yrkesvägledning, samverkan med näringslivet och behovsanpassning av YH- och yrkesutbildningar. Vissa av medlemmar kommer leda delprojektet som är öppna för alla medlemmar att följa och delta utifrån medlemmarnas förutsättningar.

 

Tillsammans vill Westum som projektägare och involverade medlemmar bidra till en förstärkning av utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov och en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad.

 

Läs om projektet på ESFs webbsida

KOBRA

KOBRA är ett treårig transnationellt projekt med 24 partners från Sverige, Danmark och Norge, huvudsakligen kommunala utbildningsanordnare. Projektet pågick från höst 2015 till höst 2018. Även två kommunalförbund från Västra Götaland samt en norsk lokal NAV som motsvarar den svenska AF, Försäkringskassan och Skatteverket var med som partners.

 

Westum koordinerade de svenska partnernas arbete och arbetade tät ihop med Region Midtjylland från Danmark som var Lead partner för hela projektet.

 

Projektet syftade till att öka och förbättra samarbetet mellan olika aktörerna på arbetsmarknaden, i huvudsakligen mellan offentliga utbildningsanordnare, arbetsmarknadsorganisationer och näringslivet på lokal, regional och transnationell nivå.

 

Vad är en kompetensmäklare?

Projektets tre huvudaktiviteter:

KOMPETENSMÄKLARE

ANALYS

BEHOVSBASERAD UTBILDNING

 

Våra utvalda branscher i projektet var besöksnäring och industriteknik.

 

Mer om projektet: kobra.eu

 

Ladda ner:

Projektorganisation Sverige

Tidslinje 2018

Westums yrkesutbildningskonsortium

Projektet Westums yrkesutbildningskonsortium pågår mellan september 2019 och augusti 2022: Det medfinansieras av Erasmus+, som är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.

 

Projektet ger elever på yrkesvux och studerande på yrkeshögskolan möjlighet till praktik i företag eller en utbildningsanordnare och personal inom lärcenter/ vuxenutbildning kan jobbskugga i ett europeiskt land, som deltar i programmet.

 

Westum koordinerar och administrerar projektet, som har en totalbudget på 3,5 Mnkr och 222 beviljade mobiliteter.  Konsortiet består av 15 partnerorganisationer från Västra Götalandsregionen och Halland och har 15 mottagande organisationer i elva länder.

 

Westums yrkesutbildningskonsortium är det största svenskkoordinerade konsortiet inom utbildningssektorn, som har fått finansiering tredje gången i följd.

 

 

ESF-projektet WestKomp 0.1

Projektet startade april 2018 och pågår fram till juni 2020.

 

Målgrupp

 • små och medelstora företag inom besöksnäring och handel i Västra Götaland och Halland

 

Varför gör vi detta?

 • Besöksnäring och handel står inför många utmaningar och möjligheter
 • Vi tror på kompetensutveckling. Det är viktig för framtida konkurrenskraft och välfärd.
 • Vi vill rusta dig och dina medarbetare med kompetenser som är nödvändiga för en hållbar tillväxt och för att möta omställningsbehovet på arbetsmarknaden

 

Vad erbjuder vi?

 • kostnadsfritt och skräddarsydda kompetensinsatser och utbildningar inom digitalisering
 • både kortare och längre lösningar under flexibla former och upplägg
 • finansiering med EU-medel och administration av aktiviteterna

 

Vilka utbildningsformer?

 • ert företags behov styr hur utbildningarna kommer att utformas
 • korta föreläsningar, seminarieserier och kurser eller andra kompetenshöjande insatser
 • möjlighet för individuell coaching och rådgivning
 • webbaserade insatser och distansutbildningar

 

 

 

a Ulrika Nöjd Bergman

Utbildningssamordnare

Vuxenutbildning Uddevalla

0522 69 61 38

ulrika.nojd-bergman@uddevalla.se

 

 

Jan-Erik Aronsson

Koordinator

Kunskapsförbundet Väst

0520 52 43 77

jan-erik.aronsson@kunskapsforbundet.se

 

Per-Erik Källström

Kompetensmäklare

Falköping

0706 41 75 78

Per-Erik.Kallstrom@falkoping.se

 

Emma Ottosson

Utbildningsledare

Falköping

0515 88 71 78

emma.ottosson@falkoping.se

 

a David Raja

Kompetensmäklare

Vuxenutbildningen i Borås

073 432 76 85

david.raja@boras.se

 

 

 

a  

 

Veronika Palmborg

Kompetensmäklare/Utbildningsledare

Campus Västra Skaraborg

0510 77 01 04

Veronika.Palmborg@lidkoping.se

 

 

 

Kontakta övriga projektmedarbetare:

Margareta Näsmark

Projektledare

+46 (0)72-511 26 77

margareta.nasmark@westum.se

 

Christina Langner

Administratör/ Ekonomi

+46 (0)70-889 76 04

christina.langner@westum.se

 

Maria Sjunnesson

Kommunikatör

maria.sjunnesson@uddevalla.se

Utvecklingsprojekt Campus Westum

Projektet startade januari 2020 och pågår fram till december 2021.

 

Projektbudget

Projektets budget är drygt 1,9 Mnkr varav 1 Mnkr medfinansieras av Västra Götalandsregionen inom ramen för Regionutvecklingsnämndens program för utbildning och arbetsmarknad 2018-2020.

 

Målgrupp

Målgruppen är personal på olika kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige som är medlemmar i Nätverk Westum.

 

Varför gör vi detta?

Nätverk Westum vill bidra till att möta utbildningssektorns förändringsprocess mot mer flexibla undervisningsformer och ökade möjligheter för livslångt lärande. Vi vill skapa förutsättningar för att leverera kostnadseffektiva och mer tillgängliga utbildningar som möter näringslivets behov.

Att testa ny teknik, nya arbetssätt och metoder för leverans av behovsanpassade utbildningsinsatser är viktigt för Westum och dess medlemmar.
Medlemmarna har kommit olika långt i digitaliseringsprocessen och projektet Campus Westum önskar stödja och stärka alla medlemmar utifrån deras egna förutsättningar genom samverkan och kompetensutveckling.

 

Vad vill vi åstadkomma?

Projektet ska ge både mervärde, stöd och kompetensutveckling till alla Westums medlemmar och blivande medlemmar oavsett var de finns i Västsverige och deras nuvarande förutsättningar.

Syftet är att stärka medlemmarnas process mot mer flexibla utbildningar och mer digitala undervisningsmetoder anpassade till livslångt lärande och framtidens kompetensbehov, och för att kunna utforma utbildningar som alla kan ta del av oavsett bostadsort och socioekonomisk bakgrund.

Projektet roll i detta är att förbättra de nödvändiga förutsättningarna som inte alltid är givna inom ordinarie verksamhet, dvs i form av resurser, mötesplats och utbyte.

 

Vad erbjuder projektet till våra medlemmar?

 • Förbättra lärcentras förutsättningar att samverka genom implementering av en digital plattform med möjligheter att ta del av erfarenheter och aktuella samverkansprojekt.
 • Kompetensutveckling och samverkan (tekniknätverk) mellan de olika lärcentras personal för teknik/telebildutrustning och/eller digital verktyg, det vill säga tekniker, IT-pedagoger, coacher eller lärare med ansvar för IT och digitalisering.
 • ökad digital kompetens hos den undervisande personalen genom behovsutformad kompetensutveckling.
 • Kompetensmäklarens betydelse för lärcentras möjligheter att anpassa sig till de lokala näringslivets behov av kompetensförsörjning och matchningen till arbetsmarknaden, behöver stärkas genom kommunikationsinsatser.
 • Plattformen Campus Westum kommer även att underlätta för lärcentra att dra nytta av nätverkets stora internationella nätverk och främja det internationella kompetens- och erfarenhetsutbyte inom utbildningssektorn.