Nyheter

Glöm inte att söka statsbidraget som kan användas till att stimulera utveckling av lärcentrum för att elever ska få stöd i sitt lärande och möjlighet att möta andra elever. Ansökan är öppen mellan 1 september och 1 oktober 2020. Obs. Samverkan av minst 2 kommuner är ett...

Nätverk Westum lämnade in en projektansökan inom ESFs utlysning för Ökad kompetens för hållbara arbetsplatser i februari och beviljas nu drygt 2,3 Mnkr för att öka den digitala kompetensen bland våra medlemmar och ge möjlighet till en mer hälsosam arbetsmiljö och en hållbar arbetsplats. Ingen kunde...

Westums årskonferens 24-25 mars på Nääs fabriker i Tollered ställdes tyvärr in på grund av rådande läge med Coronaviruset. Vi beklagar omständigheterna men hoppas kunna genomföra planerade föreläsningarna till temat Digitaliseringens möjligheter och utmaningar – flexibelt lärande för vuxna! antigen digitalt eller på annan ort längre...

2020 fortsätter vi utvecklingen av nätverket med projektet Campus Westum med Västra Götalandsregionens finansiella stöd. Nätverk Westum vill bidra till att möta utbildningssektorns förändringsprocess mot mer flexibla undervisningsformer och ökade möjligheter för livslångt lärande. Projektet ska ge både mervärde, stöd och kompetensutveckling till alla Westums medlemmar...

Westum har tillsammans med 14 västsvenska vuxenutbildningar/lärcenter blivit beviljad 221 mobiliteter under perioden 1 september 2019 - 31 augusti 2021 under namnet "Westums yrkesutbildningskonsortium för gemensam internationalisering och utveckling". Därmed har Westum för 3:e gången i rad fått beviljad en av Västsveriges största antal platser. Projektet innebär...

Finansiella resurser för utveckling av din verksamhet - sök statsbidrag. Ansökan är öppen mellan 1 februari 2019 och 1 mars 2019. Obs. Dialog med VGR och Region Halland, samt samverkan med andra kommuner är viktiga krav att uppfylla. Läs mer på Skolverkets webbplats...

Hej alla Westum medlemmar! Tack för ert engagemang i Westum frågor. Vi har haft ett intensivt år hittills och många spännande aktiviteter är på gång under hösten, bl.a. ny hemsida, regelbundet nyhetsbrev, uppgradering av vår Easy Research undersökningsverktyg till en ny och bättre version Questback, därmed...

Top