Konjunkturbarometern våren 2016

Vårens konjunkturbarometer för Västra Götaland visar att de västsvenska företagen är fortsatt positiva, läget är gynnsamt just nu och de ser ljust på framtiden. Sammantaget är konjunkturläget det starkaste sedan finanskrisen hösten 2008-2010.

Högkonjunktur råder i flera av branscherna och prognoserna pekar på att det kommer att fortsätta uppåt under kommande halvår. Situationen ser särskilt ljus ut för fordonsindustrin, byggsektorn och företagstjänster. Uppgången gäller hela Västra Götaland, även om Skaraborg halkar efter något i konjunkturkurvan.

Läs mer och ladda ner: www.vgregion.se/konjunktur

http://news.theletter.se/webversion/default.aspx?cid=7027&mid=354239&emailkey=46b43ba9-f8f9-4bc2-8a79-f4e9ad75dcf7

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

EU-utbildning för utbildare!

Arbetar du som lärare, rektor, fritidsledare eller på annat sätt med utbildning? Vi vill hjälpa dig att stärka din kunskap om EU, så att du på bästa sätt kan förmedla kunskap om Sveriges statsskick! Helt kostnadsfritt förstås.

Den 31 januari överlämnades den statliga utredningen ”EU på hemmaplan” till regeringen. Den visade en dyster bild av kunskapsläget om EU bland medborgare, men även kunskapsspridare såsom tjänstemän, statsvetare och lokalpolitiker. Europa Direkt Södertälje vill tillsammans med Europaparlamentets informationskontor och EU-kommissionens representation, vända trenden och se till Södertäljes lärare, rektorer, fritidsledare, SFI-lärare och alla som arbetar med utbildning får möjlighet att lära sig allt de behöver för att kunna sprida kunskap om EU.

Tid, plats och anmälan
Måndagen den 15 augusti, kl. 13:00-16:45
Södertälje stadshus, lokal Demokratin (plan 1)
Anmälan sker till europadirekt@sodertalje.se senast den 30 juni
(ange ev. allergier, samt om du kommer att delta i lunch och/eller mingel)

Programmet och mer hittar Ni här:

http://www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Om-kommunen/Internationellt1/Aktuellt/EU-utbildning-for-utbildare/

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Webinarium om EU-bidrag för internationellt samarbete

Webinariet riktar sig till kommuner och ideella organisationer som är intresserade av hur de kan jobba med internationellt samarbete inom ungdomsområdet genom EU-programmet Erasmus+.

Det handlar framför allt om ungdomsutbyten mellan två eller flera länder, skicka och ta emot volontärer samt kompetensutveckla personer som jobbar med unga.

Under webinariet går vi igenom grunderna för programmet och vad du kan söka bidrag för. Ni får också information om nya prioriteringar.

Tid och datum: 21 juni, kl 14:00-15:00. Delta via din egen dator.

http://www.idrelay.com/v4_idrweb.asp?q=3696-84C-8538-57

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kompetens nu och i framtiden – Westums konferens 2016

Westums medlemmar samlades till konferens på Billingehus i Skövde den 20-21 april. På programmet stod både glimtar ur Westums pågående projekt och inspel från näringslivet och arbetsmarknaden. Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Nyheter från UHR

Morgondagens vinnare
- konferens för yrkesutbildning i Stockholm 10-11 oktober

Hur kan internationella utbyten och utlandspraktik öka yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft? Nu bjuder Universitets- och högskolerådet, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan in till två fullspäckade dagar där du får veta mer om hur gymnasieskolor, yrkeshögskolor och kommuner använder sig av internationalisering som kvalitetshöjande faktor och för att närma sig branschorganisationer och näringsliv. Det är kostnadsfritt att delta. Sista anmälningsdag är den 8 augusti.

http://www.anpdm.com/newsletterweb/44425F477149455E4672424659/41425C427240465940704543504271

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Nyheter från UHR

På EPALE tar vi upp områden som ligger nära oss alla.
Temaområdet ”Kulturell utbildning” (Cultural education som ligger under huvudtemat ”Life Skills”) är ett område som vi på EPALE Sverige ägnat oss åt lite extra under våren. På den svenskspråkiga sidan har vi exempelvis lagt upp en nyhet: http://ec.europa.eu/epale/sv/themes/cultural-education om fritt inträde på 18 svenska statliga museer.
Den nya utformningen av partnersökssidan är den andra nyheten. Här hittar du den: http://ec.europa.eu/epale/sv/partner-search
Det visar sig att det mest eftersökta landet att hitta partners i är Sverige. Så gå in och se om någon söker kontakt med just din typ av organisation, eller lägg in er organisation för att leta partners för framtida samarbete.
Det som inte är nytt är att man registrerar sig på EPALE för att kunna utnyttja alla funktioner fullt ut. Så passa på att göra det en gång för alla. Du hittar registreraknappen på startsidan.
När du fått ditt konto så loggar du bara in i fortsättningen
 
 
Nästa steg i utvecklingen av EPALE
Snart öppnas möjligheten att använda EPALE för den interna kommunikationen i ett projekt. Vi vet att den funktionen är efterlängtad och vi hoppas mycket på den!
 
KA3 – ny utlysning
Precis som allt annat som vi utlyser och informerar om hittar ni en utlysning om att söka europeiska utvecklingsprojekt på temat social delaktighet på vår webbplats: www.utbyten.se/ . Kontaktperson hos oss är Angela Andersson; 
angela.andersson(at)uhr.se
 
KA3 är förenklat uttryckt policydelen inom Erasmus+. Att den här utlysningen kommer just nu är ett tecken på att vi inom EU-arbetet använder våra verktyg för att svara på de utmaningar vi gemensamt har i Europa. Erasmus+ är alltså ett av de verktygen.

Kontaktseminarier inom Erasmus+
Vi påminner också om att då och då gå in på sidan: http://www.utbyten.se/sv/Program/Program-A—O/Erasmus-kontaktseminarier/ . Där hittar ni löpande information om tematiska möten som man kan ansöka om att delta i för att hitta partners för framtida samarbete. De som är aktuella just nu är: http://www.utbyten.se/sv/Program/Program-A—O/Erasmus-kontaktseminarier/Aktuella-kontaktseminarier/
Som ni ser av beskrivningarna är vissa seminarier strikt inriktade på en sektor (vux, yrkes, skola) eller så erbjuds de för alla tre sektorerna. Samtliga är tematiskt inriktade.
 
 
Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Webinarium om EU-bidrag för internationellt samarbete

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor bjuder in till ett webinarium den 17 mars som riktar sig till kommuner och ideella organisationer som är intresserade av hur de kan jobba med internationellt samarbete inom ungdomsområdet genom EU-programmet Erasmus+. Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Westum-medlemmar i London

I januari reste tolv personer från västsvenska lärcentrum till London genom mobilitetsprojektet Erasmus+ som Westum är en del av. Märta Jakobsson på Vuxenutbildningen Orust kommun har delat med sig av sin reseberättelse från London-besöket.

Reseberättelse London januari 2016

Vill du veta mer om Erasmus+?

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Nytt nummer finns nu i ”på gång inom EU”

I vårens nummer kan du läsa om SKL:s prioriterade EU-frågor 2016 och hur förbundet arbetar med dessa. Här finns också information om arbetet med EU:s urbana agenda, förslag till nya avfallsregler och våldsbejakande extremism.

Om någon vecka kan du beställa den tryckta versionen i SKL:s webbutik.

SKL ger ut skriften På gång inom EU två gånger per år. Här finns information om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner, landsting och regioner och hur förbundet arbetar med dessa. Varje avsnitt innehåller länkar och kontaktuppgifter för dig som söker mer information.

http://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt/nyhetsarkiv/arkiv/paganginomeuvarensnummer.8123.html

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Sök Europeiskt utvecklingsprojekt

Nu kan organisationer inom hela utbildningsområdet ansöka om samarbetsprojekt (strategiska partnerskap) inom Erasmus+. Senast den 31 mars kl. 12.00 ska ansökan vara inne.

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning och ungdom. Programdelen strategiska partnerskap ger skolor, lärosäten, yrkesutbildningar, vuxenutbildningar och andra organisationer inom hela utbildningsområdet möjlighet att söka projektbidrag för att genomföra samarbeten med andra länder i Europa.

Projekten kan till exempel handla om att utveckla nya metoder och arbetssätt, och att genomföra insatser för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten. Det övergripande syftet är att, på alla nivåer, öka kvaliteten inom utbildningen i Europa.

http://www.utbyten.se/sv/Om-oss/Nyheter-och-artiklar/Dags-att-soka-europeiska-samarbetsprojekt/

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd