Om Westum

Westum är en nätverksorganisation bestående av 35 kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige. Organisationens styrka ligger i dess samverkan.

Westums ambition är att förstärka synergierna mellan näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och kompetensförsörjning lokalt, delregionalt och regionalt i hela Westums upptagningsområde. Genom Westum skapas förutsättningar att hitta samverkansstrukturer för att mer effektivt kunna samordna och leverera utbildning till varandra.

Westums fokusområden är:

 • Strategisk kompetensförsörjning
 • Flexibla utbildningskoncept
 • Internationalisering
 • Stärka nätverk och intern kompetensutveckling

Verksamheten drivs i form av en ideell förening som är i huvudsak avsedd för lärcentra med kommunalt huvudmannaskap där vuxenutbildning bedrivs. Föreningen firade 2018 sin 15 års jubileum.

Vad jobbar vi med idag?
Westum vill skapa en plattform för kunskapsutbyte, internationalisering och utvecklingssamarbeten för alla medlemmar, oavsett förutsättningar och behov. Därför är Westum breda i sina samverkansformer och arbetar med både större strategiska arbeten och projekt, men ingår och initierar också mindre, mer anpassade insatser. Westums aktiviteter baseras på medlemmarnas intresse inom våra fyra fokusområden.

Vad kan Westum tillföra för att utveckla andra lärcentra?
Westum vill utveckla ett hållbart system för kommunalt samarbete och stödja förbättringen/ utvecklingen av befintliga strukturer. Motorn i denna process är våra medlemsorganisationer som har etablerat redan nya samverkansformer på olika nivåer. Westums roll i detta är att skapa de nödvändiga förutsättningarna som inte alltid är givna i form av resurser, mötesplats och utbyte. Att stärka och involvera våra medlemmar är viktiga ledord för Westum.

Styrelsen för Nätverk Westum

Styrelsen består av ledamöter från hela Västsverige. Vår ambition är att samtliga delregioner ska vara representerade i styrelsen.

Titti-e

Titti Eklund

Tf ordförande, Ledamot Fyrbodal
Anna-b

Anna Bolander

Ledamot Skaraborg
thomasr

Thomas Ros

Ledamot Skaraborg
Tina-l

Tina Lundell

Ledamot Sjuhärad
Emma-T

Emma Tisell

Kassör, Ledamot Halland
asa

Åsa Nätterlund

Ledamot Sjuhärad
question-mark-vector-icon

Vakant

Ledamot Fyrbodal
question-mark-vector-icon

Vakant

Ledamot Göteborgsregionen

Aktuella Projekt

Westum arbetar aktivt med projekt tillsammans med våra medlemmar för att nå våra verksamhetsmål.

Just nu är Westum en partner i två olika EU-finansierade projekt, Erasmus+ och WestKomp 0.1.

WestKomp 0.1

Syftet med WestKomp 0.1 är stärkt digital kompetens för små och medelstora företag.

Läs mer om WestKomp

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning 2019-2021

Projektet innebär att studerande inom yrkesvux eller YH kan göra hela eller delar av sin praktik utomlands samt att anställda kan arbetsskugga en kollega i ett annat EU-land. Projektets fokus- områden är bl.a. ökad digitalisering, att stärka och motivera studerande och effektivare metoder för SFI.

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning 2017-2019

Westums yrkesutbildningskonsortium är ett tvåårigt projekt. Elever på yrkesvux och studerande på yrkeshögskolan har möjlighet att göra sin praktik och personal kan jobbskugga i ett europeiskt land, som deltar i programmet.

Läs mer om projektet

Projektarkiv

Interreg-projekt KOBRA (2015-2018) wwww.kobra.eu
Erasmus + Yrkesutbildning (2015 – 2017)
Leonardo Da Vinci Mobility (2013 - 2015)
Förstudien Viden til vaekst (2013 – 2014)
Interreg projektet SkanKomp (2010- 2013): http://www.skankomp.eu/Medlemskap

Fördelar att vara med som medlemsorganisation:

 • Möjlighet att  ingå i olika projekt av gemensamt intresse
 • Tillgång till ett stort kunskapsnätverk inom hela det vuxna lärandet
 • Avlastning med administrationen av de olika samverkansprojekt initierat inom nätverket
 • Medlemmarna tar del av projektresultat och viktiga nyheter
 • Gemensamma undersöknings/analysverktyg
 • Möjlighet att påverka verksamhetens fokusområden och kommande projekt
 • Medlemsaktiviteter: t.ex. årskonferens med tema av gemensamt intresse, intern kompetensutveckling för medlemmarna och delregionala möten vid behov m.m.
 • Starkare ställning i dialog med regionala och delregionala aktörer samt med arbetsmarknad och branschorganisationer

Medlemskap beslutas av styrelsen. Aktuell medlemsavgift: 8000 kr/år.

Campus Westum

(pågående konceptualisering)

Vi vill skapa förutsättningar för att leverera kostnadseffektiva och mer tillgängliga utbildningar som möter näringslivets behov.

Att testa ny teknik, nya arbetssätt och metoder för leverans av behovsanpassade utbildningsinsatser är viktigt för Westum.

Vår vision är att öppna upp det lokala utbildningsutbudet inom Westum-nätverket, genom att skapa den digitala plattformen Campus Westum där vi gemensamt tillgängliggör både korta och längre utbildningar, samlar/förmedlar uppdaterad information om ny teknik, nya arbetssätt och metoder till våra medlemmar.

 

I ett första skede att utforma Campus Westum har vi skapat en intern SharePoint-gruppwebbplats för alla Westum-medlemmar som vi implementerar under 2019.
Allt kopplat till en gemensam utbildningsleverans.

I projektet Kobra har vi bland annat testat livestreaming som utbildningsleverans. Just nu arbetar vi med att utforma Campus-konceptet inom ramen för projektet WestKomp 0.1.

 

Ladda ner:

Intresserad av att bli medlem? Kontakta oss!

Top

Westums yrkesutbildningskonsortium

 

Projektet Westums yrkesutbildningskonsortium pågår mellan 2017 och 2019: Det medfinansieras av Erasmus+, som är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.

 

Projektet ger elever på yrkesvux och studerande på yrkeshögskolan möjlighet till praktik i företag eller en utbildningsanordnare och personal inom lärcenter/ vuxenutbildning kan jobbskugga i ett europeiskt land, som deltar i programmet.

 

Westum koordinerar och administrerar projektet, som har en totalbudget på 3,5 miljoner och 229 beviljade mobiliteter.  Konsortiet består av 15 partnerorganisationer från Västra Götalandsregionen och Halland och har elva mottagande organisationer i ett antal länder.

 

Westums yrkesutbildningskonsortium är det största svenskkoordinerade konsortiet inom utbildningssektorn, som har fått finansiering andra gången i följd.

 

Ladda ner vår Erasmus broschyr

 

När?

Projektet startade april 2018 och pågår fram till juni 2020.

 

Målgrupp

 • små och medelstora företag inom besöksnäring och handel i Västra Götaland och Halland

 

Varför gör vi detta?

 • Besöksnäring och handel står inför många utmaningar och möjligheter
 • Vi tror på kompetensutveckling. Det är viktig för framtida konkurrenskraft och välfärd.
 • Vi vill rusta dig och dina medarbetare med kompetenser som är nödvändiga för en hållbar tillväxt och för att möta omställningsbehovet på arbetsmarknaden

 

Vad erbjuder vi?

 • kostnadsfritt och skräddarsydda kompetensinsatser och utbildningar inom digitalisering
 • både kortare och längre lösningar under flexibla former och upplägg
 • finansiering med EU-medel och administration av aktiviteterna

 

Vilka utbildningsformer?

 • ert företags behov styr hur utbildningarna kommer att utformas
 • korta föreläsningar, seminarieserier och kurser eller andra kompetenshöjande insatser
 • möjlighet för individuell coaching och rådgivning
 • webbaserade insatser och distansutbildningar

 

Vad får du?

 • ökad kunskap & kompetens inom digitalisering
 • lösningar som kan bidra till ditt företags tillväxt, kostnadseffektivitet och konkurrenskraft
 • kostnadsfria och skräddarsydda lösningar som annars skulle kosta många tusenlappar per deltagare
 • tillgänglighet genom flexibla lösningar och lokal placering av utbildningarna
 • marknadens bästa tillgängliga utbildare och experter
 • tillgång till ett stort nätverk inom besöksnäringen över kommungränserna

 

Vad behöver du bidra med?

 • att er personal deltar minst en eller flera utbildning av intresse under arbetstid
 • rapportera in till oss nedlagd arbetstid för kompetensutveckling