Westums medlemssidor

Är du medlem? Logga in nedan:

Logga in
[customer-area-menu /]

Om Westum

Westum är en nätverksorganisation bestående av 32 kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige. Vår styrka ligger i vår samverkan.

Vår ambition är att förstärka synergierna mellan näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och kompetensförsörjning lokalt, delregionalt och regionalt i hela Westums upptagningsområde. Genom Westum skapar vi förutsättningar att hitta samverkansstrukturer för att mer effektivt kunna samordna och leverera utbildning till varandra.

Westums fokusområden är:

 • Strategisk kompetensförsörjning
 • Flexibla utbildningskoncept
 • Internationalisering
 • Stärka nätverk och intern kompetensutveckling

Verksamheten drivs i form av en ideell förening och i år firar vi vår 15 års jubileum.

Styrelsen för Nätverk Westum

Styrelsen består av ledamöter från hela Västsverige. Vår ambition är att samtliga delregioner ska vara representerade i styrelsen.

Anders-B

Anders Brunberg

Ordförande, Ledamot Fyrbodal
Titti-e

Titti Eklund

Vice Ordförande, Ledamot Fyrbodal
Anna-b

Anna Bolander

Kassör, Ledamot Skaraborg
thomasr

Thomas Ros

Falköping
Tina-l

Tina Lundell

Ledamot Sjuhärad
Emma-T

Emma Tisell

Ledamot Halland

Aktuella Projekt

Westum arbetar aktivt med projekt tillsammans med våra medlemmar för att nå våra verksamhetsmål.

Just nu är Westum en partner i tre olika EU-finansierade projekt, Westkomp 0.1, KOBRA och Erasmus+.

Westkomp 0.1

Syftet med Westkomp 0.1 är stärkt digital kompetens för små och medelstora företag.

Läs mer om Westkomp 0.1

KOBRA

KOBRA är ett treårig transnationellt projekt med 24 partners från Sverige, Danmark och Norge. Westum är koordinerande partner i Sverige.

Läs mer om kobra.

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

Westums yrkesutbildningskonsortium är ett tvåårigt projekt. Elever på yrkesvux och studerande på yrkeshögskolan har möjlighet att göra sin praktik och personal kan jobbskugga i ett europeiskt land, som deltar i programmet.

Läs mer om Projektet

Projektarkiv

Intrerreg projektet SkaKomp (2010- 2013): http://www.skankomp.eu/
Förstudien Viden til vaekst (2013 – 2014)
Leonardo Da Vinci Mobility (2013 - 2015)
Erasmus + Yrkesutbildning (2015 – 2017)Medlemskap

Fördelar att vara med som medlemsorganisation:

 • Möjlighet att  ingå i olika projekt av gemensamt intresse
 • Tillgång till ett stort kunskapsnätverk inom hela det vuxna lärandet
 • Avlastning med administrationen av de olika samverkansprojekt initierat inom nätverket
 • Medlemmarna tar del av projektresultat och viktiga nyheter
 • Gemensamma undersöknings/analysverktyg
 • Möjlighet att påverka verksamhetens fokusområden och kommande projekt
 • Medlemsaktiviteter: t.ex. årskonferens med tema av gemensamt intresse, intern kompetensutveckling för medlemmarna och delregionala möten vid behov m.m.
 • Starkare ställning i dialog med regionala och delregionala aktörer samt med arbetsmarknad och branschorganisationer

Medlemskap beslutas av styrelsen. Aktuell medlemsavgift: 8000 kr/år.

Campus Westum

(pågående konceptualisering)

Aktuella utbildningar

Verktygslåda

Nyheter

Vi vill skapa förutsättningar för att leverera kostnadseffektiva och mer tillgängliga utbildningar som möter näringslivets behov.

Att testa ny teknik, nya arbetssätt och metoder för leverans av behovsanpassade utbildningsinsatser är viktigt för Westums.

Vår vision är att öppna upp det lokala utbildningsutbudet inom Westum nätverket, genom att skapa den digitala plattformen Campus Westum, där vi gemensamt tillgängliggör både korta och längre utbildningar, samlar/förmedlar uppdaterad information om ny teknik, nya arbetssätt och metoder till våra medlemmar. Allt kopplat till en gemensam utbildningsleverans.

I projektet Kobra har vi redan testat live streaming som utbildningsleverans. Just nu arbetar vi med att utforma Campus konceptet inom ramen för projektet KOBRA. Mer information kommer inom kort….

Ladda ner:

Intresserad av att bli medlem? Kontakta oss!

Top

KOBRA

KOBRA är ett treårig transnationellt projekt med 24 partners från Sverige, Danmark och Norge, huvudsakligen kommunala utbildningsanordnare. Projektet startats under hösten 2015. Även två kommunalförbund från Västra Götaland samt en norsk lokal NAV som motsvarar den svenska AF, Försäkringskassan och Skatteverket är med som partners.

 

Westum koordinerar de svenska partnernas arbete och arbetar tät ihop med Region Midtjylland från Danmark som är Lead partner för hela projektet.

 

Projektet syftar till att öka och förbättra samarbetet mellan olika aktörerna på arbetsmarknaden, i huvudsakligen mellan offentliga utbildningsanordnare, arbetsmarknadsorganisationer och näringslivet på lokal, regional och transnationell nivå.

Vad är en kompetensmäklare?
 

Projektets tre huvudaktiviteter:

KOMPETENSMÄKLARE

ANALYS

BEHOVSBASERAD UTBILDNING

 

Våra utvalda branscher i projektet är besöksnäring och industriteknik.

 

Mer om projektet: kobra.eu

 

Ladda ner:

Projektorganisation Sverige

Tidslinje – uppdaterad 2018.

Westums yrkesutbildningskonsortium

 

Projektet Westums yrkesutbildningskonsortium pågår mellan 2017 och 2019: Det medfinansieras av Erasmus+, som är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.

 

Projektet ger elever på yrkesvux och studerande på yrkeshögskolan möjlighet till praktik i företag eller en utbildningsanordnare och personal inom lärcenter/ vuxenutbildning kan jobbskugga i ett europeiskt land, som deltar i programmet.

 

Westum koordinerar och administrerar projektet, som har en totalbudget på 3,5 miljoner och 229 beviljade mobiliteter.  Konsortiet består av 15 partnerorganisationer från Västra Götalandsregionen och Halland och har elva mottagande organisationer i ett antal länder.

 

Westums yrkesutbildningskonsortium är det största svenskkoordinerade konsortiet inom utbildningssektorn, som har fått finansiering andra gången i följd.

 

Ladda ner vår Erasmus broschyr