Glad sommar!

Hej alla Westum medlemmar!

Tack för ert engagemang i Westum frågor. Vi har haft ett intensivt år hittills och många spännande aktiviteter är på gång under hösten, bl.a. ny hemsida, regelbundet nyhetsbrev, uppgradering av vår Easy Research undersökningsverktyg till en ny och bättre version Questback, därmed kostnadsfri utbildning till alla våra medlemmar i användning av det nya verktyget.

I början av september kommer vi sätta igång vårt nya Erasmus + projekt med ett Kick Off möte och vårt KOBRA projekt rullar på med många transnationella och regionala aktiviteter under hösten.

I början av september kommer vi lämna in en projektansökan till svenska ESF rådet för finansiering av olika utbildningar och kompetensinsatser inom digitalisering. Alla Westum kommuner har fått möjlighet att vara med som partner i projektet.

Tillsammans med de olika arbetsgrupperna och med Westums styrelse har vi arbetat intensivt för att möjliggöra all detta.

Med frågor och funderingar tveka inte att kontakta oss.

Vi önskar er en glad sommar och en härlig ledighet!

Med vänlig hälsning,

Bernadett Pakucs/ Projektkoordinator

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Glöm inte Westum konferens 2017

Den 30-31 mars kommer Westums konferens att äga rum i Borås. Programmet blir en spännande variation och du kommer få möjligheten att lära dig massa nytt, inte minst från dina kollegor runt om i Västsverige.

Inbjudan Westums konferens 2017

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Nyheter från UHR

Universitets- och högskolerådets internationella nyhetsbrev till vuxenutbildningsaktörer, nummer 9, 2016 Dokumentation från informationsmöte 15 november Nordplus vuxen inför 2017 Erasmus+ inför 2017 Skillnader mellan Erasmus+ och Nordplus EPALE – händer det något där? Dokumentation från informationsmöte 15 november 15 november anordnade Universitets- och högskolerådet en temadag: Internationellt samarbete för vuxnas lärande – vad kan man göra, hur har andra gjort? Under dagen fick åhörarna en inblick i de program och verktyg som erbjuds den som vill samarbeta internationellt. EPALE, Erasmus+, Atlas, Nordplus, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande och den Europeiska Agendan för Vuxnas Lärande var vad åhörarna bjöds på. Representanter för projekt inom de olika programmen berättade om sina erfarenheter och inspirerade åhörarna till eget engagemang. Förutom Universitets- och högskolerådet och projektrepresentanter fanns systermyndigheterna Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Erasmus+ ungdom) och Skolverket (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) på plats Presentationerna finns här: Presentationer vuxenutbildning 15 november Nordplus vuxen 2017 Nu kan du gå in på webbplatsen för Nordplus, http://www.nordplusonline.org och läsa utlysningen för 2017. Information om utlysningen hittar du här: Nordplus utlysning för 2017. På sidan ser du att innevarande programperiod har förlängts, varför du kommer att känna igen dig om du redan är aktiv i Nordplus. På sidan hittar du länkar till handboken, till formulär och till partnersöksdatabasen. Och givetvis till själva utlysningen, alltså inbjudan eller beställningen att lämna in en ansökan. Erasmus+ inför 2017 Nu finns ansökningsformulären för mobilitetsprojekt publicerade inför ansökan 2017. När du ska fylla i dem väljer du att ladda ner dem från vår webbplats, Erasmus+ mobilitetsprojekt. Du väljer sedan om det är vuxnas allmänna lärande eller vuxnas yrkeslärande som projektet kommer att stödja. Det är två separata formulär. Om du är osäker på vilket du ska välja och informationen på utbyten.se inte hjälper dig så vill vi gärna att du hör av dig till oss. Och hur var det nu med skillnaden mellan E+ och N+? Grunderna för programmen är desamma, politiska mål ska nås genom våra program. Det finns inga avgörande skillnader även om geografiskt fokus givetvis skiljer. Den mest tydliga skillnaden för vuxenutbildningens del är att i Nordplus vuxen kan du i en och samma ansökan planera för såväl allmänt- som yrkeslärande. Och du kan skicka studerande att delta i kurser i de andra länderna, även icke- yrkesstuderande. I Erasmus+ kan enbart yrkesstuderande delta i lärandeaktiviteter utomlands. En annan skillnad är att i Nordplus deltar de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland, och de gör det på samma villkor som de länder som deltar i samarbetet. Så har ni en kontakt på Färöarna som ni vill samarbeta med har ni möjlighet i Nordplus vuxen. När det gäller hur bidragen ser ut finns det skillnader, men grunden är densamma, att förenkla där det går. Fasta belopp beroende på vilket land en resa går till i Nordplus, fasta belopp i Erasmus+ utifrån resans längd inom vissa intervaller. Man ska kunna föra in information i tabeller i ansökan och sedan direkt se det aktuella beloppet. Skillnaden mellan programmen ser man därför om man jämför motsvarande resa/aktivitet genom att lägga in dem i respektive formulär. Formulären anpassas i båda programmen efter den information du lägger in, men i Erasmus+ får man vara mer vaksam eftersom man har flera grundformulär att välja mellan. Många upplever att Nordplusformulären är enklare att hantera medan andra uppskattar de detaljerade instruktionerna i Erasmus+. I det senare fallet hänvisar man ofta till frågorna om Europeisk utvecklingsplan i mobilitetsformuläret. I Nordplus vuxen finns en möjlighet att ansöka om förberedande besök för att planera en gemensam ansökan. Det kan man ansöka om två gånger om året. I Erasmus+ arrangeras kontaktseminarier inom vissa temaområden. Det är flerdagarsaktiviteter där man får möjlighet att hitta samarbetspartners från andra länder. Kontaktseminarierna annonseras på webbplatsen utbyten.se. De arrangeras vanligtvis på hösten och man ansöker om såväl plats som bidrag för resa och konferensavgift. Efter genomförd aktivitet skriver du en text på EPALE så att andra ser vad seminariet innehöll och gav. För den texten har vi en lathund, en mall för att underlätta författandet. EPALE – händer det något där? EPALE, alltså den digitala mötesplatsen för vuxenutbildare i Europa, växer till sig hela tiden. Om du inte varit inne på ett tag så ser du att det fyllts på med exempelvis blogginlägg på den svenska sidan: http://ec.europa.eu/epale/sv/home-page. Bloggarna kan exempelvis handla om en lärares vardag, om erfarenheter från kontaktseminarier eller så kan de vara skrivna av oss som arbetar med vuxenutbildning på myndigheten. Detta nyhetsbrev läggs som blogg på EPALE. Du kan också finna artiklar om pågående Erasmus+-projekt. Här ett exempel från Marie Svensson som koordinerar projektet She-Empowers http://ec.europa.eu/epale/en/blog/steps-empowering-unemployed-women Mycket mer kan du hitta, det här var enbart för att fresta dig att läsa och att själv bidra! När du vill göra inlägg behöver du logga in. Först registrerar du dig som användare. Gå in på förstasidan: http://ec.europa.eu/epale/en/ och orientera dig vidare därifrån. EPALE stöds i programhandledningen för Erasmus+. Se exempelvis längst ner på sidan 73 under bedömningskriterierna för en Erasmus+ mobilitetsansökan. Vad betyder det i praktiken? Det betyder att för att en ansökan ska ha chans till höga poäng i bedömningen behöver man ha koll på vad EPALE kan ge vid genomförandet av ett projekt i Erasmus+. Det är kanske till och med då man inser hur användbar EPALE är i alla faser av ett projekt – från att söka partners, kurser och sakinformation, via ansökarstöd och egna kommunikationsrum för projektpartners till möjligheten att dela med sig av erfarenheter under och efter projekttiden. Och till sist när det gäller EPALE: webbplatsen är mindre snabb än vad man är van vid. Men håll ut, ta vara på väntetiden för några djupa andetag och reflektion. Snart kommer den också att bli snabbare!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Erasmus + möte den 11 januari 2017

Westum kommer hålla möte kring Erasmus + i Göteborg den 11 januari.

Här ska nuvarnade partnerskapet träffas först för en kortare statusuppdatering samt planering av pågående projekt. Därefter bjuds nya Westum-kommuner in för att delta i planeringen av nästkommande ansökan som ska lämnas in i början av Februari. Är du intresserad av detta eller vill veta mer hör du av dig till Westums projektkoordinator för Erasmus + Rebecka Hellman på Rebecka.Hellman@kunskapsforbundet.se

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Westums konferens 2017 är den 30-31 mars

Westums konferens är satt till den 30-31 mars 2017 och kommer vara i Borås. Glöm inte att anteckna detta i Er kalender

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Fortsatt stark konjuktur i Västra Götalandsregionen. Ny rapport

högkonjunktur inom flera branscher

Höstens konjunkturbarometer för Västra Götaland bekräftar bilden av ett näringsliv som går starkt. Läget har stärkts ytterligare något jämfört med i våras och är klart starkare än normalt. Uppgången gäller hela Västra Götaland, med undantag för Sjuhärad där konjunkturläget är i stort sett oförändrat sedan i våras

http://news.theletter.se/webversion/default.aspx?cid=7027&mid=383469&emailkey=46b43ba9-f8f9-4bc2-8a79-f4e9ad75dcf7

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Datum för Westums konferens är nu satt

Då är datumet satt för Westums konferens

Boka in datumet 30-31 mars redan nu så Ni har möjlighet att komma! Plats och mer innehållsinformation kommer längre fram

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Nu är det dags för nästa seminarium i serien ”Nya tider – nya jobb”.

Temat blir: Nyanländas väg till jobb – Hur kan vägen till arbete förkortas?
En högintressant panel ska tas sig an detta tema:

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister (S), Leif Östling, ordförande Svenskt Näringsliv, Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadspolitisk talesperson (M), Pim van Dorkel, vice ordförande Hotell och restaurangfacket. Moderator blir Karin Klingenstierna.

Seminariet går av stapeln på måndag den 7 november kl. 18.00-20.00 (med kaffe från kl. 17.30). Som vanligt håller vi till på Radisson i centrala Göteborg.

Seminariet är gratis och helt öppet. Anmälan är obligatorisk och görs till: susanne.karlsson@ifmetall.se

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Universitets- och högskolerådets internationella nyhetsbrev till vuxenutbildningsaktörer, nummer 7 2016

EPALE Sverige på Facebook
Nu finns EPALE Sverige på Facebook. Gå gärna in och se vad vi berättar om där. Vår plan är att hålla er uppdaterade där på vad som är aktuell för vuxenutbildningen från vår myndighet. Samma tanke alltså som med det nyhetsbrev du läser nu. Bara vux och bara det som man kan missa annars. Just idag har vi lagt upp länkar så du kan delta i den Europeiska språkdagen på EPALE – webbplatsen 26 september.
 
Kontaktseminarier, uppdaterad information
I förra utskicket ville vi försäkra oss om att ni hittar till vår webbplats och de kontaktseminarier som är aktuella just nu. Sedan dess har listan utökats och datum justerats framåt för sista ansökningsdag i vissa fall.
Aktuella kontaktseminarier annonseras alltid på vår webbplats utbyten.se. Du hittar dem i vårt kalendarium eller via denna länk: Aktuella kontaktseminarier inom Erasmus+. Om du använder den länken kommer du direkt till de seminarier som beskrivs nedan.
Aktuellt i höst är:
1.      Tema: Recognition and Validation in Adult Education. Validering inom området vuxnas allmänna lärande (inte yrkeskunskaper).
Program: Erasmus+

Plats: Toledo, Spanien
Tid: 6-9 november 2016
Målgrupp: yrkesverksamma inom vuxnas allmänna lärande som lärare, studievägledare och kursledare.
Anmälan: senast 20 september, gå via länken till aktuella kontaktseminarier inom Erasmus+ Aktuella kontaktseminarier inom Erasmus+

2.      Tema: Encouraging intitiatives in guidance and new pathways for low skilled/qualified adults to participate in lifelong learning. Guidance in Adult Education – Supply and Take Up
Program: Erasmus+
Plats:
Reykjavik, Island
Tid: 8-10 november (hemresa 11 november)
Målgrupp: yrkesverksamma inom vuxnas lärande, det vill säga lärare, rådgivare, vägledare, beslutsfattare, kursledare från de nordiska länderna
Anmälan: senast 30 september, gå via länken till aktuella kontaktseminarier inom Erasmus+
Aktuella kontaktseminarier inom Erasmus+

3.      Tema för seminariet: Non-Formal and Informal Learning and Validation
Program: Erasmus+
Plats: Dublin, Irland
Tid: 8-11 November 2016
Målgrupp: practitioners in the Adult Education and Youth Fields Anmälan: senast 30 september, gå via länken till aktuella kontaktseminarier inom Erasmus+ Aktuella kontaktseminarier inom Erasmus+.

Det fjärde seminariet är ett Nordplusseminarium. Genom att delta får du möjlighet att planera samarbeten såväl med andra vuxenutbildningsaktörer som med exempelvis skolor och lärosäten i sektorsövergripande projekt
4.      Tema: Ny programperiod för Nordplus
Program: Nordplus
Plats: Köpenhamn, Danmark
Tid: 20-22 november 2016
Målgrupp: personal inom hela utbildningsområdet. Det omfattar alla programdelar inom Nordplus – Nordplus Junior, Vuxen, Högre utbildning, Horisontal och Nordiska språk.
Sista ansökningsdag: 5 oktober
Länk till vår webbplats: Nordiska-baltiska-samarbeten
Om ni börjar sakna våra utskick
Varje gång vi skickat ut informationen i detta nyhetsbrev får vi ta bort ett antal adresser i vårt register. Så om ni saknar våra utskick får ni gärna kontakta oss. Ibland är det en brandvägg som stoppar, ibland får vi meddelande om att det inte finns någon mottagare med den adressen längre.
 
 
Vänliga hälsningar
Kerstin Hagblom
Koordinator Erasmus+ vuxenutbildning

och EPALE

Nordplus vuxen

Internationella avdelningen
Kerstin.hagblom@uhr.se
Telefon: +46-10-470 04 55

Växel: +46-10-470 03 00
Universitets- och högskolerådet
Box 45093

104 30 Stockholm
Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

En film om Westums Erasmus +projekt

Vill du veta mer om vårt arbete i Erasmus + projektet?

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd