Westums medlemssidor

Är du medlem? Logga in nedan:

Logga in


Om Westum

Westum är en nätverksorganisation bestående av 32 kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige. Vår styrka ligger i vår samverkan.

Vår ambition är att förstärka synergierna mellan näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och kompetensförsörjning lokalt, delregionalt och regionalt i hela Westums upptagningsområde. Genom Westum skapar vi förutsättningar att hitta samverkansstrukturer för att mer effektivt kunna samordna och leverera utbildning till varandra.

Westums fokusområden är:

 • Strategisk kompetensförsörjning
 • Flexibla utbildningskoncept
 • Internationalisering
 • Stärka nätverk och intern kompetensutveckling

Verksamheten drivs i form av en ideell förening och i år firar vi vår 15 års jubileum.

Styrelsen för Nätverk Westum

Styrelsen består av ledamöter från hela Västsverige. Vår ambition är att samtliga delregioner ska vara representerade i styrelsen.

Anders-B

Anders Brunberg

Ordförande, Ledamot Fyrbodal
Titti-e

Titti Eklund

Vice Ordförande, Ledamot Fyrbodal
Anna-b

Anna Bolander

Kassör, Ledamot Skaraborg
Linda-m

Linda Magnusson

Ledamot Skaraborg
Tina-l

Tina Lundell

Ledamot Sjuhärad
Emma-T

Emma Tisell

Ledamot Halland
Tom-1

Carina Persson

Ledamot Halland

Aktuella Projekt

Westum arbetar aktivt med projekt tillsammans med våra medlemmar för att nå våra verksamhetsmål.

Just nu är Westum en partner i tre olika EU-finansierade projekt, Westkomp 0.1, KOBRA och Erasmus+.

Westkomp 0.1

Syftet med Westkomp 0.1 är stärkt digital kompetens för små och medelstora företag.
Läs mer om Westkomp 1.0

KOBRA

KOBRA är ett treårig transnationellt projekt med 24 partners från Sverige, Danmark och Norge. Westum är koordinerande partner i Sverige.
Läs mer om kobra.

Erasmus+ Yrkesutbildning

Erasmus+ är ett tvåårigt EU-projekt som ger möjlighet till utlandspraktik för YH-studerande och internationell jobbskuggning för anställda.
Läs mer om Erasmus+

Projektarkiv

Intrerreg projektet SkaKomp (2010- 2013): http://www.skankomp.eu/
Förstudien Viden til vaekst (2013 – 2014)
Leonardo Da Vinci Mobility (2013 - 2015)
Erasmus + Yrkesutbildning (2015 – 2017)Medlemskap

Fördelar att vara med som medlemsorganisation:

 • Möjlighet att  ingå i olika projekt av gemensamt intresse
 • Tillgång till ett stort kunskapsnätverk inom hela det vuxna lärandet
 • Avlastning med administrationen av de olika samverkansprojekt initierat inom nätverket
 • Medlemmarna tar del av projektresultat och viktiga nyheter
 • Gemensamma undersöknings/analysverktyg
 • Möjlighet att påverka verksamhetens fokusområden och kommande projekt
 • Medlemsaktiviteter: t.ex. årskonferens med tema av gemensamt intresse, intern kompetensutveckling för medlemmarna och delregionala möten vid behov m.m.
 • Starkare ställning i dialog med regionala och delregionala aktörer samt med arbetsmarknad och branschorganisationer

Medlemskap beslutas av styrelsen. Aktuell medlemsavgift: 8000 kr/år.

Campus Westum

(pågående konceptualisering)

Aktuella utbildningar

Verktygslåda

Nyheter

Vi vill skapa förutsättningar för att leverera kostnadseffektiva och mer tillgängliga utbildningar som möter näringslivets behov.

Att testa ny teknik, nya arbetssätt och metoder för leverans av behovsanpassade utbildningsinsatser är viktigt för Westums.

Vår vision är att öppna upp det lokala utbildningsutbudet inom Westum nätverket, genom att skapa den digitala plattformen Campus Westum, där vi gemensamt tillgängliggör både korta och längre utbildningar, samlar/förmedlar uppdaterad information om ny teknik, nya arbetssätt och metoder till våra medlemmar. Allt kopplat till en gemensam utbildningsleverans.

I projektet Kobra har vi redan testat live streaming som utbildningsleverans. Just nu arbetar vi med att utforma Campus konceptet inom ramen för projektet KOBRA. Mer information kommer inom kort….

Ladda ner:

Intresserad av att bli medlem? Kontakta oss!

KOBRA

KOBRA är ett treårig transnationellt projekt med 24 partners från Sverige, Danmark och Norge, huvudsakligen kommunala utbildningsanordnare. Projektet startats under hösten 2015. Även två kommunalförbund från Västra Götaland samt en norsk lokal NAV som motsvarar den svenska AF, Försäkringskassan och Skatteverket är med som partners.

 

Westum koordinerar de svenska partnernas arbete och arbetar tät ihop med Region Midtjylland från Danmark som är Lead partner för hela projektet.

 

Projektet syftar till att öka och förbättra samarbetet mellan olika aktörerna på arbetsmarknaden, i huvudsakligen mellan offentliga utbildningsanordnare, arbetsmarknadsorganisationer och näringslivet på lokal, regional och transnationell nivå.

 

Projektets tre huvudaktiviteter:

KOMPETENSMÄKLARE

ANALYS

BEHOVSBASERAD UTBILDNING

 

Våra utvalda branscher i projektet är besöksnäring och industriteknik.

 

Mer om projektet: kobra.eu

 

Ladda ner:

Projektorganisation Sverige

Tidslinje – uppdaterad 2018.

Vad är en kompetensmäklare?

Erasmus+ mobilitet Yrkesutbildning 2017-2019

Erasmus projektet ger möjlighet till studerande på en YH program att praktisera vid företag eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet samt erbjuder jobbskuggning hos en utländsk utbildningsanordnare till anställda på lärcenter/ vuxenutbildning.

 

Några av fördelarna med att delta i programmet är möjlighet till att höja kvalitéten i undervisningen, kompetensutveckling, yrkesskicklighet, internationell arbetslivserfarenhet och värdefull utlandspraktik.

 

Westum koordinerar och administrerar projektet. I vår nuvarande Erasmus projekt ingår 15 partnerorganisationer från VGR och Halland samt 11 internationella partners, med en totalbudget på 3,5 milj. kronor och 229 beviljade mobiliteter.

 

Vi är det största utbildnings konsortiet som har fått finansiering andra gången i följd.

 

Ladda ner vår Erasmus broschyr

 

Top