Datum för Westums konferens är nu satt

Då är datumet satt för Westums konferens

Boka in datumet 30-31 mars redan nu så Ni har möjlighet att komma! Plats och mer innehållsinformation kommer längre fram

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nu är det dags för nästa seminarium i serien ”Nya tider – nya jobb”.

Temat blir: Nyanländas väg till jobb – Hur kan vägen till arbete förkortas?
En högintressant panel ska tas sig an detta tema:

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister (S), Leif Östling, ordförande Svenskt Näringsliv, Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadspolitisk talesperson (M), Pim van Dorkel, vice ordförande Hotell och restaurangfacket. Moderator blir Karin Klingenstierna.

Seminariet går av stapeln på måndag den 7 november kl. 18.00-20.00 (med kaffe från kl. 17.30). Som vanligt håller vi till på Radisson i centrala Göteborg.

Seminariet är gratis och helt öppet. Anmälan är obligatorisk och görs till: susanne.karlsson@ifmetall.se

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Universitets- och högskolerådets internationella nyhetsbrev till vuxenutbildningsaktörer, nummer 7 2016

EPALE Sverige på Facebook
Nu finns EPALE Sverige på Facebook. Gå gärna in och se vad vi berättar om där. Vår plan är att hålla er uppdaterade där på vad som är aktuell för vuxenutbildningen från vår myndighet. Samma tanke alltså som med det nyhetsbrev du läser nu. Bara vux och bara det som man kan missa annars. Just idag har vi lagt upp länkar så du kan delta i den Europeiska språkdagen på EPALE – webbplatsen 26 september.
 
Kontaktseminarier, uppdaterad information
I förra utskicket ville vi försäkra oss om att ni hittar till vår webbplats och de kontaktseminarier som är aktuella just nu. Sedan dess har listan utökats och datum justerats framåt för sista ansökningsdag i vissa fall.
Aktuella kontaktseminarier annonseras alltid på vår webbplats utbyten.se. Du hittar dem i vårt kalendarium eller via denna länk: Aktuella kontaktseminarier inom Erasmus+. Om du använder den länken kommer du direkt till de seminarier som beskrivs nedan.
Aktuellt i höst är:
1.      Tema: Recognition and Validation in Adult Education. Validering inom området vuxnas allmänna lärande (inte yrkeskunskaper).
Program: Erasmus+

Plats: Toledo, Spanien
Tid: 6-9 november 2016
Målgrupp: yrkesverksamma inom vuxnas allmänna lärande som lärare, studievägledare och kursledare.
Anmälan: senast 20 september, gå via länken till aktuella kontaktseminarier inom Erasmus+ Aktuella kontaktseminarier inom Erasmus+

2.      Tema: Encouraging intitiatives in guidance and new pathways for low skilled/qualified adults to participate in lifelong learning. Guidance in Adult Education – Supply and Take Up
Program: Erasmus+
Plats:
Reykjavik, Island
Tid: 8-10 november (hemresa 11 november)
Målgrupp: yrkesverksamma inom vuxnas lärande, det vill säga lärare, rådgivare, vägledare, beslutsfattare, kursledare från de nordiska länderna
Anmälan: senast 30 september, gå via länken till aktuella kontaktseminarier inom Erasmus+
Aktuella kontaktseminarier inom Erasmus+

3.      Tema för seminariet: Non-Formal and Informal Learning and Validation
Program: Erasmus+
Plats: Dublin, Irland
Tid: 8-11 November 2016
Målgrupp: practitioners in the Adult Education and Youth Fields Anmälan: senast 30 september, gå via länken till aktuella kontaktseminarier inom Erasmus+ Aktuella kontaktseminarier inom Erasmus+.

Det fjärde seminariet är ett Nordplusseminarium. Genom att delta får du möjlighet att planera samarbeten såväl med andra vuxenutbildningsaktörer som med exempelvis skolor och lärosäten i sektorsövergripande projekt
4.      Tema: Ny programperiod för Nordplus
Program: Nordplus
Plats: Köpenhamn, Danmark
Tid: 20-22 november 2016
Målgrupp: personal inom hela utbildningsområdet. Det omfattar alla programdelar inom Nordplus – Nordplus Junior, Vuxen, Högre utbildning, Horisontal och Nordiska språk.
Sista ansökningsdag: 5 oktober
Länk till vår webbplats: Nordiska-baltiska-samarbeten
Om ni börjar sakna våra utskick
Varje gång vi skickat ut informationen i detta nyhetsbrev får vi ta bort ett antal adresser i vårt register. Så om ni saknar våra utskick får ni gärna kontakta oss. Ibland är det en brandvägg som stoppar, ibland får vi meddelande om att det inte finns någon mottagare med den adressen längre.
 
 
Vänliga hälsningar
Kerstin Hagblom
Koordinator Erasmus+ vuxenutbildning

och EPALE

Nordplus vuxen

Internationella avdelningen
Kerstin.hagblom@uhr.se
Telefon: +46-10-470 04 55

Växel: +46-10-470 03 00
Universitets- och högskolerådet
Box 45093

104 30 Stockholm
Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

En film om Westums Erasmus +projekt

Vill du veta mer om vårt arbete i Erasmus + projektet?

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Nytt nummer På Gång inom EU ute

Nu finns det senaste numret av På Gång inom EU för nedladdning och beställning i webbutiken! Den tryckta versionen väntas den 14 september.

I höstens nummer kan du bland annat läsa om EU:s asyl- och flyktingpolitik, reviderade regler för utstationering, utvecklingen av e-förvaltning och det pågående arbetet inför den kommande programperioden för EU:s struktur- och investeringsfonder.

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/pa-gang-inom-eu-hosten-2016.html

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Westum planerar för ett ESF-projekt

Westum planerar just nu för att gå in med en ansökan till Europeiska socialfonden. Det handlar om att förse deltagande företag inom besöksnäringen i Västsverige med den kompetens de efterfrågar för att stärkas både anställda och företag.

Vi kommer testa nya flexibla och kostnadseffektiva metoder att tillgängliggöra kompetensen så att fler kan ta del av kompetensutvecklingsinsatser, oberoende geografi.

Vill du veta mer om detta hör av dig till Linda Blomberg, projekt koordinator 070-8897604

linda.Blomberg@westum.se

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Nya rapporter från Västra Götalandsregionen

Konjunkturen starkast i Västsverige

Utveckling Västra Götaland kommer ut varje kvartal och beskriver utvecklingen av befolkning, arbetslöshet, näringsliv och konjunktur i Västra Götaland

Läs mer här: http://news.theletter.se/webversion/default.aspx?cid=7027&mid=365675&emailkey=46b43ba9-f8f9-4bc2-8a79-f4e9ad75dcf7

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Nyheter från UHR

Nordplus Vuxen
2017 startar en ny programperiod för Nordiska miniterrådets Nordplusprogram. Detaljerna är inte klara, men lägg den 20-22 november på minnet. Då anordnas ett kontaktseminarium i Köpenhamn. Se senaste information här:
Save the date – announcement of the Contact Seminar – 23rd June 2016
Nordplus invites you to participate at a contact seminar in Copenhagen 20th – 22nd November 2016
On the occasion of the new Nordplus programme period beginning in 2017, the Nordplus programmes are hosting a common contact seminar where all potential applicants to Nordplus within the entire field of education are invited to apply to participate in the seminar.
At the contact seminar future applicants will have the opportunity to find partner institutions from the other Nordic and Baltic countries for future projects and applications.
About Nordplus
Nordplus is the Nordic Council of Ministers’ largest education programme for lifelong learning. The programme funds mobility, projects and network activities and is open to institutions, organisations and others whose main purpose is education and lifelong learning or who work within this area.
Nordplus covers the five Nordic countries, including the Faroe Islands, Greenland and Åland, as well as Estonia, Latvia and Lithuania.
Practical information
It is free to participate and grants will be given to cover travel costs. It will be possible to apply for participation in the seminar from 29th August. The deadline for applications is 5th October 2016
Information about the seminar, how to apply, themes and the programme will be made available at the Nordplus homepage www.nordplusonline.org at the end of august. On Nordplusonline you can also read more about the individual programmes.
 
Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Sveriges referensram för kvalifikationer

Redovisning av referensrapporten i Bryssel

Länder som är anslutna till European Qualifications Framework (EQF) rekommenderas att utifrån EQF skapa en nationell referensram för kvalifikationer. I rekommendationen uppmanas länderna att i en regeringsrapport visa på kopplingen mellan den nationella referensramen och EQF. Den 15 juni redovisades Sveriges referensrapport till EU-kommissionens styrgrupp för EQF. Carina Lindén från Utbildningsdepartementet och Stefan Skimutis från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) är de svenska representanterna som redovisade rapporten. Nu återstår beslut från EU-kommissionens styrgrupp för EQF. Vi återkommer med information när beslut är fattat.

Detta tillsammans med fler nyheter läser du på:

http://us8.campaign-archive2.com/?u=b0377a94da836aeb9d27e7ea0&id=5114781490&e=025033dbfc

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Europa 2020-konferens den 5 oktober

Nu är anmälan öppen till årets Europa 2020-konferens! Hålls i Stockholm den 5 oktober och temat är etablering av nyanlända på arbetsmarknaden.

Program presenteras inom kort. Det är begränsat antal platser så anmäl dig redan nu!

http://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/europa2020konferensen.9439.html

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd