Okategoriserade

Nu finns det senaste numret av På Gång inom EU för nedladdning och beställning i webbutiken! Den tryckta versionen väntas den 14 september. I höstens nummer kan du bland annat läsa om EU:s asyl- och flyktingpolitik, reviderade regler för utstationering, utvecklingen av e-förvaltning och det pågående...

Nordplus Vuxen 2017 startar en ny programperiod för Nordiska miniterrådets Nordplusprogram. Detaljerna är inte klara, men lägg den 20-22 november på minnet. Då anordnas ett kontaktseminarium i Köpenhamn. Se senaste information här: Save the date – announcement of the Contact Seminar – 23rd June 2016 Nordplus invites you...

Redovisning av referensrapporten i Bryssel Länder som är anslutna till European Qualifications Framework (EQF) rekommenderas att utifrån EQF skapa en nationell referensram för kvalifikationer. I rekommendationen uppmanas länderna att i en regeringsrapport visa på kopplingen mellan den nationella referensramen och EQF. Den 15 juni redovisades Sveriges...

Nu är anmälan öppen till årets Europa 2020-konferens! Hålls i Stockholm den 5 oktober och temat är etablering av nyanlända på arbetsmarknaden. Program presenteras inom kort. Det är begränsat antal platser så anmäl dig redan nu! http://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/europa2020konferensen.9439.html...

De nordiska regeringarna bör gå in för obligatorisk vuxenutbildning och -fortbildning för alla löntagare i Norden och sätta utbildningarna i system med hjälp av arbetsmarknadens parter. Det föreslår tidigare danska ministern och EU-kommissionären Poul Nielson i en strategisk genomlysning av arbetslivsområdet i Norden. Läs mer här: http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/vuxenutbildning-foereslaas-bli-obligatorisk-i-hela-norden...

Utnyttja möjligheten att träffa ca 9 000-10 000 västsvenska studenter/besökare. Denna mässa vänder sig till alla 3:or på gymnasiet och äldre som ska söka universitet/ högskolan eller annan eftergymnasial utbildning.       Vi har under dessa dagar alla universitet/högskolor i Sverige, YH skolor, Folkhögskolor  och en del utländska högskolor som utställare.   Vi...

Top