Okategoriserade

Välkommen till höstens öppna seminarier. Utbildning på gränsen mellan skola och arbete Åsa Broberg, verksam vid Stockholms universitet, presenterar sin alldeles färska avhandling. I den har hon undersökt yrkesutbildningens pedagogiska utgångspunkter mellan åren 1918-1971. Från att i början av 1900-talet ha utgått från arbetets praktiker blev efter...

Företagens kompetensbehov viktigt i kommunala och regionala socialfondsprojekt Med medel från Socialfonden genomför kommuner och regioner ett betydande antal projekt som möter företagens behov av kompensförsörjning och höjer kompetensen hos de anställda. Det visar en ny rapport från SKL. http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/foretagsklimat/nyheter/foretagens-behov-av-kompetens...

Top