ESF-rådet beviljade ansökan för DigiWestum

Nätverk Westum lämnade in en projektansökan inom ESFs utlysning för Ökad kompetens för hållbara arbetsplatser i februari och beviljas nu drygt 2,3 Mnkr för att öka den digitala kompetensen bland våra medlemmar och ge möjlighet till en mer hälsosam arbetsmiljö och en hållbar arbetsplats.
Ingen kunde förutspå dagens läge när vi lämnade in ansökan. Nu har vi möjligheten att tillsammans med och för våra medlemmar (kommunala vuxenutbildningar och lärcentra i Västsverige) planera och genomföra ännu bättre kompetensutvecklingsinsatser utifrån samlade erfarenheter och lärdomar från de sista månadernas utveckling till distansundervisning och distansarbete.

Under perioden augusti 2020 till juli 2022 kommer vi ta fram en rad utbildningsinsatser i form av kurser, föreläsningar, processgrupper och handledning kring digitalisering inom kommunala vuxenutbildning för att skapa en hållbar digital arbetsplats för personalen och ledningen.
Tillsammans ökar vi förutsättningarna för att skapa ännu fler flexibla och individualiserade utbildningar som tillgodoser arbetsmarknadens behov och som bygger på hållbara strukturer i organisationen. Lev som du lär ut 😊

Mer om projektet inom kort.

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarer är avstängda just nu.

Top