Sveriges referensram för kvalifikationer

Sveriges referensram för kvalifikationer

Redovisning av referensrapporten i Bryssel

Länder som är anslutna till European Qualifications Framework (EQF) rekommenderas att utifrån EQF skapa en nationell referensram för kvalifikationer. I rekommendationen uppmanas länderna att i en regeringsrapport visa på kopplingen mellan den nationella referensramen och EQF. Den 15 juni redovisades Sveriges referensrapport till EU-kommissionens styrgrupp för EQF. Carina Lindén från Utbildningsdepartementet och Stefan Skimutis från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) är de svenska representanterna som redovisade rapporten. Nu återstår beslut från EU-kommissionens styrgrupp för EQF. Vi återkommer med information när beslut är fattat.

Detta tillsammans med fler nyheter läser du på:

http://us8.campaign-archive2.com/?u=b0377a94da836aeb9d27e7ea0&id=5114781490&e=025033dbfc

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarer är avstängda just nu.

Top