Nytt nummer På Gång inom EU ute

Nu finns det senaste numret av På Gång inom EU för nedladdning och beställning i webbutiken! Den tryckta versionen väntas den 14 september.

I höstens nummer kan du bland annat läsa om EU:s asyl- och flyktingpolitik, reviderade regler för utstationering, utvecklingen av e-förvaltning och det pågående arbetet inför den kommande programperioden för EU:s struktur- och investeringsfonder.

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/pa-gang-inom-eu-hosten-2016.html

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Westum planerar för ett ESF-projekt

Westum planerar just nu för att gå in med en ansökan till Europeiska socialfonden. Det handlar om att förse deltagande företag inom besöksnäringen i Västsverige med den kompetens de efterfrågar för att stärkas både anställda och företag.

Vi kommer testa nya flexibla och kostnadseffektiva metoder att tillgängliggöra kompetensen så att fler kan ta del av kompetensutvecklingsinsatser, oberoende geografi.

Vill du veta mer om detta hör av dig till Linda Blomberg, projekt koordinator 070-8897604

linda.Blomberg@westum.se

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Nya rapporter från Västra Götalandsregionen

Konjunkturen starkast i Västsverige

Utveckling Västra Götaland kommer ut varje kvartal och beskriver utvecklingen av befolkning, arbetslöshet, näringsliv och konjunktur i Västra Götaland

Läs mer här: http://news.theletter.se/webversion/default.aspx?cid=7027&mid=365675&emailkey=46b43ba9-f8f9-4bc2-8a79-f4e9ad75dcf7

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Nyheter från UHR

Nordplus Vuxen
2017 startar en ny programperiod för Nordiska miniterrådets Nordplusprogram. Detaljerna är inte klara, men lägg den 20-22 november på minnet. Då anordnas ett kontaktseminarium i Köpenhamn. Se senaste information här:
Save the date – announcement of the Contact Seminar – 23rd June 2016
Nordplus invites you to participate at a contact seminar in Copenhagen 20th – 22nd November 2016
On the occasion of the new Nordplus programme period beginning in 2017, the Nordplus programmes are hosting a common contact seminar where all potential applicants to Nordplus within the entire field of education are invited to apply to participate in the seminar.
At the contact seminar future applicants will have the opportunity to find partner institutions from the other Nordic and Baltic countries for future projects and applications.
About Nordplus
Nordplus is the Nordic Council of Ministers’ largest education programme for lifelong learning. The programme funds mobility, projects and network activities and is open to institutions, organisations and others whose main purpose is education and lifelong learning or who work within this area.
Nordplus covers the five Nordic countries, including the Faroe Islands, Greenland and Åland, as well as Estonia, Latvia and Lithuania.
Practical information
It is free to participate and grants will be given to cover travel costs. It will be possible to apply for participation in the seminar from 29th August. The deadline for applications is 5th October 2016
Information about the seminar, how to apply, themes and the programme will be made available at the Nordplus homepage www.nordplusonline.org at the end of august. On Nordplusonline you can also read more about the individual programmes.
 
Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Sveriges referensram för kvalifikationer

Redovisning av referensrapporten i Bryssel

Länder som är anslutna till European Qualifications Framework (EQF) rekommenderas att utifrån EQF skapa en nationell referensram för kvalifikationer. I rekommendationen uppmanas länderna att i en regeringsrapport visa på kopplingen mellan den nationella referensramen och EQF. Den 15 juni redovisades Sveriges referensrapport till EU-kommissionens styrgrupp för EQF. Carina Lindén från Utbildningsdepartementet och Stefan Skimutis från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) är de svenska representanterna som redovisade rapporten. Nu återstår beslut från EU-kommissionens styrgrupp för EQF. Vi återkommer med information när beslut är fattat.

Detta tillsammans med fler nyheter läser du på:

http://us8.campaign-archive2.com/?u=b0377a94da836aeb9d27e7ea0&id=5114781490&e=025033dbfc

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Europa 2020-konferens den 5 oktober

Nu är anmälan öppen till årets Europa 2020-konferens! Hålls i Stockholm den 5 oktober och temat är etablering av nyanlända på arbetsmarknaden.

Program presenteras inom kort. Det är begränsat antal platser så anmäl dig redan nu!

http://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/europa2020konferensen.9439.html

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Vuxenutbildningen föreslås bli obligatorisk i hela Norden

De nordiska regeringarna bör gå in för obligatorisk vuxenutbildning och -fortbildning för alla löntagare i Norden och sätta utbildningarna i system med hjälp av arbetsmarknadens parter. Det föreslår tidigare danska ministern och EU-kommissionären Poul Nielson i en strategisk genomlysning av arbetslivsområdet i Norden.

Läs mer här:

http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/vuxenutbildning-foereslaas-bli-obligatorisk-i-hela-norden

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Marknadsför Era utbildningar på Svenska Mässan i november 2016

Utnyttja möjligheten att träffa ca 9 000-10 000 västsvenska studenter/besökare.
Denna mässa vänder sig till alla 3:or på gymnasiet och äldre som ska söka universitet/ högskolan
eller annan eftergymnasial utbildning.    
 
Vi har under dessa dagar alla universitet/högskolor i Sverige, YH skolor, Folkhögskolor 
och en del utländska högskolor som utställare.
 
Vi har också 2 föreläsningslokaler och en scen med ett program som ska locka våra studenter/besökare att komma till mässan.
Vi har ca 10 000 besökare under tre dagar
 
Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Regeringen satsar på nyanlända och vuxenutbildningen

I regeringens förslag till ändrad budget för 2016 som presenterades i april finns ytterligare satsningar på nyanlända och vuxenutbildningen redan i år. Efterfrågan på bedömning av utländsk utbildning på både gymnasial och eftergymnasial utbildning har varit hög och kommer att öka än mer framöver. Regeringen ger därför Universitets- och högskolerådet ytterligare 10 miljoner kronor 2016 för arbetet med bedömning av utlänska betyg och examina. Skolverket får medel för att stödja kommunernas arbete med validering för nyanlända med oavslutad gymnasieutbildning.

Läs mer här:

http://nvl.org/content/Regeringen-satsar-pa-nyanlanda-och-vuxenutbildningen

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Konjunkturbarometern våren 2016

Vårens konjunkturbarometer för Västra Götaland visar att de västsvenska företagen är fortsatt positiva, läget är gynnsamt just nu och de ser ljust på framtiden. Sammantaget är konjunkturläget det starkaste sedan finanskrisen hösten 2008-2010.

Högkonjunktur råder i flera av branscherna och prognoserna pekar på att det kommer att fortsätta uppåt under kommande halvår. Situationen ser särskilt ljus ut för fordonsindustrin, byggsektorn och företagstjänster. Uppgången gäller hela Västra Götaland, även om Skaraborg halkar efter något i konjunkturkurvan.

Läs mer och ladda ner: www.vgregion.se/konjunktur

http://news.theletter.se/webversion/default.aspx?cid=7027&mid=354239&emailkey=46b43ba9-f8f9-4bc2-8a79-f4e9ad75dcf7

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd