Internsidor


 

Westkomp 0.1

Intresseanmälan

Det finns fortfarande möjlighet att vara med, skicka in en intresseanmälan nedan

Tidsrapportering

Närvarotid - rapportering projekt WestKomp 0.1

Intyg om mottagit statligt stöd

klicka på länken nedan för att ladda hem intyget.

Kontakta oss

på 072-511 26 77 eller dina lokala kompetensmäklare

Om WestKomp 0.1

Små och medelstora företag inom besöksnäring och handel ska stärka sin digitala kompetens. Det är målet med WestKomp 0.1, ett projekt som omfattar över 600 västsvenska företagare och anställda i Uddevalla, Lidköping, Borås, Trollhättan, Vänersborg och Falköping.

 

Många av företagen som deltar har angett att de behöver utveckling inom marknadsföring och affärsutveckling, men även e-handel och användning av digitala plattformar. Satsningen ska samtidigt stärka de anställdas ställning på arbetsmarknaden.

 

Handel och besöksnäring är två strategiskt prioriterade näringsområden i Västra Götaland och digitaliseringen ses som en viktig del för att dessa näringar ska kunna bli mer konkurrenskraftiga.

 

WestKomp 0.1 är ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden med en totalbudget på 7,8 milj. kronor. Projektet drivs på uppdrag av och i samverkan med Tillväxtavdelningen i Uddevalla, Campus Västra Skaraborg, Borås Vuxenutbildning, Kunskapsförbundet Väst och Falköping Lärcenter. Insatserna och projektmedlen administreras av Westum, en nätverksorganisation av lärcentrum och vuxenutbildningar i Västsverige.

 

Projektet startade 1 april 2018 och löper på under drygt två år. Under sommar 2018 genomfördes en fördjupad behovsanalys bland deltagande företag. Resultatet är projektets kursutbud (se kalender) med kortare och längre utbildningsinsatser inom olika områden som erbjuds projektdeltagarna kostnadsfria från höst 2018 till höst 2019.

Tillsammans stärker vi digitala kompetensen i Västsverige!

Aktiviteter / Utbildningar

En översikt och kort förklaring av kommande kurser 2019

Utbildningen fokuserar på vad man praktiskt ska göra för att uppfylla minimikraven från datainspektionen och dataskyddsförordningen.

Kursen går igenom några av de ledande verktygen som finns för att arbeta digitalt och leda en digital verksamhet.

Målsättningen med utbildningen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper inom SEO (från engelskans Search Engine Optimisation) och ge dem färdigheter att göra egna sökordsanalyser och konkurrentanalyser.

Valet av e-handelslösning är en viktig fråga för företag som vill skala upp sin digitala affär. Dagens kunder förväntar sig inte bara att kunna köpa en produkt utan förväntar sig enkel tillgång till produktinformation och användarvänlighet i köpprocessen.

Som en viktig del av den digitala strategin för din verksamhet är skapandet och utveckling av digitala varumärket, allt från att definiera målbild och målgruppen, att hitta och vårda kanaler som lämpar sig bäst för spridning till att öka medvetenhet för aktuella trender.

Fånga filmen och bilden med en smartphone eller surfplatta, du lär dig att filma och ta professionella bilder med hjälp av mobilen eller surfplattan. Ett billigt och effektivt sätt att på egen hand producera snabba och tillgängliga filmer.

Denna kurs fokuserar på att lära dig grunderna i WordPress, ett ledande verktyg för skapandet av konkurrenskraftiga webbsidor.

I denna kurs får du lära dig grunderna i content marketing, det vill säga hur du skriver content, innehåll, för webben på ett säljande sätt. Genom bra content marketing får ditt företag ett maximalt genomslag i den digitala kommunikationen med er målgrupp.

Målet med kursen är att ge deltagarna en praktisk genomgång i hur ni kan använda er av Google Analytics som ett redskap för att optimera trafiken till er webbsida och få kunskap i hur man identifierar vad det är som genererar trafik med hjälp av Google Analytics.

Kursen handlar om sökmotormarknadsföring (tillika SEM eller Search Engine Marketing), att marknadsföra sig med hjälp av textannonser på sökmotorer.  Det organiska söket (SEO) kan man påverka själv men det är ihop med smart annonsering som man verkligen kan synas och hitta lönsamhet.

Bli specialist på din egen LinkedIn, lär dig att optimera din profil och hur du får ut ditt budskap på ett smart sätt.

Vad är jämställdhet och vad innebär ett jämställdhetsarbete?
Lär dig mer om jämställdhetsperspektivet i projektet WestKomp 0.1.

Att bli digital är något som anses vara väldigt viktigt idag. Men vad innebär det och vad är digital strategi? Och varför är den så viktig? Lär dig hur du kan utforma en digital strategi för ditt företag och hur man implementerar den i olika kanaler för att bäst nå sin målgrupp.

Utbildningens mål är att inspirera till och ge ny kunskap inom Excel och stärka den digitala kompetensen hos deltagarna.

Fokus ligger på hur man på bästa sätt når ut till sin målgrupp, hur man kommunicerar på olika sätt i olika kanaler samt hur vår framtida kommunikation kan komma att se ut.

Utbildningen genomförs med fokus på bildspråk. Hur använder vi bilder för att presentera företagets verksamhet och vad det står för? Utveckla dina kunskaper att skapa bilder och material i marknadsföringssyfte via digitala kanaler.

Kursen kommer belysa olika digitala hjälpmedel för den fysiska butiken, exempelvis touch-skärmar för information och köp. Lär dig mer hur bl.a. mobilen kan användas som verktyg i butiken som t.ex betalningssystem eller VR (Virtual Reality) som produktupplevelse.

Samverkanspartners

Samverkanspartners i projektet är Boråsregionens Vuxenutbildning, Högskolecentrum Bohuslän, Lärcenter i Falköping, Kunskapsförbundet Väst och Campus Västra Skaraborg.

TA CHANSEN TILL KOSTNADSFRI UTBILDNING!

Under 2019 får du möjlighet att utbilda din personal inom digitalisering. Den enda kostnad du har är den arbetstid din personal avsätter. När du har anmält ditt företags intresse kan du och dina medarbetare ta del av olika utbildningsinsatser(se kalender) inom exempelvis sociala medier, sökmotoroptimering, sökmotormarknadsföring, grafisk produktion eller något annat inom området för digital kompetens.
Bara ett par enkla steg tills ni får möjligheten till kompetensförsörjning för ert företag eller organisation.
Tillsammans stärker vi digitala kompetensen i Västsverige!

Obs! Kontaktformuläret till för allmänna frågor och funderingar

Är du intresserad av att vara med i WestKomp 0.1? (det är ett krav för att kunna delta i  våra utbildningar).

Var vänlig och anmäl er via intresseanmälningsenkäten , tack!

Utbildning på plats

Distansutbildning

Borås

Vänersborg / Trollhättan

Falköping

Vill du ha schemat utskrivet? Använd PDF FILEN

Lidköping

Uddevalla

Borås

Digitalisering av den fysiska butiken

5/9 kl. 17-20

Läs mer Till anmälan

LinkedIn

11/9 kl. 17-20

Läs mer Till anmälan

Google Analytics

19/9 kl. 13-18

Läs mer Till anmälan

SEO (sökmotoroptimering)

24/9 kl. 8-13

Läs mer Till anmälan

Vänersborg / Trollhättan

Digitalisering av den fysiska butiken

5/9 kl. 17-20

Läs mer Till anmälan

LinkedIn

11/9 kl. 17-20

Läs mer Till anmälan

Google Analytics

19/9 kl. 13-18

Läs mer Till anmälan

SEO (sökmotoroptimering)

24/9 kl. 8-13

Läs mer Till anmälan

Falköping

Digitalisering av den fysiska butiken

5/9 kl. 17-20

Läs mer Till anmälan

LinkedIn

11/9 kl. 17-20

Läs mer Till anmälan

Google Analytics

19/9 kl. 13-18

Läs mer Till anmälan

SEO (sökmotoroptimering)

24/9 kl. 8-13

Läs mer Till anmälan

Lidköping

Digitalisering av den fysiska butiken

5/9 kl. 17-20

Läs mer Till anmälan

LinkedIn

11/9 kl. 17-20

Läs mer Till anmälan

Google Analytics

19/9 kl. 13-18

Läs mer Till anmälan

SEO (sökmotoroptimering)

24/9 kl. 8-13

Läs mer Till anmälan

Uddevalla

Digitalisering av den fysiska butiken

5/9 kl. 17-20

Läs mer Till anmälan

LinkedIn

11/9 kl. 17-20

Läs mer Till anmälan

Google Analytics

19/9 kl. 13-18

Läs mer Till anmälan

SEO (sökmotoroptimering)

24/9 kl. 8-13

Läs mer Till anmälan

Borås

Digitalt varumärke

8/10 kl. 16-18

Läs mer Till anmälan

Grafisk produktion

15/10 kl. 15-20

Läs mer Till anmälan

E-handel

22/10 kl. 8-11

Läs mer Till anmälan

LinkedIn

24/10 kl. 9-12

Läs mer Till anmälan

Vänersborg / Trollhättan

Digitalt varumärke

8/10 kl. 16-18

Läs mer Till anmälan

Grafisk produktion

15/10 kl. 15-20

Läs mer Till anmälan

E-handel

22/10 kl. 8-11

Läs mer Till anmälan

LinkedIn

24/10 kl. 9-12

Läs mer Till anmälan

Falköping

Digitalt varumärke

8/10 kl. 16-18

Läs mer Till anmälan

Grafisk produktion

15/10 kl. 15-20

Läs mer Till anmälan

E-handel

22/10 kl. 8-11

Läs mer Till anmälan

LinkedIn

24/10 kl. 9-12

Läs mer Till anmälan

Lidköping

Digitalt varumärke

8/10 kl. 16-18

Läs mer Till anmälan

Grafisk produktion

15/10 kl. 15-20

Läs mer Till anmälan

E-handel

22/10 kl. 8-11

Läs mer Till anmälan

LinkedIn

24/10 kl. 9-12

Läs mer Till anmälan

Uddevalla

Digitalt varumärke

8/10 kl. 16-18

Läs mer Till anmälan

Grafisk produktion

15/10 kl. 15-20

Läs mer Till anmälan

E-handel

22/10 kl. 8-11

Läs mer Till anmälan

LinkedIn

24/10 kl. 9-12

Läs mer Till anmälan

Borås

Sökmotormarknadsföring

8/11 kl. 8-13

Läs mer Till anmälan

Digitalisering av den fysiska butiken

19/11 kl. 8-10

Läs mer Till anmälan

Video / bildproduktion

9/11 kl. 15-20

Läs mer Till anmälan

Vänersborg / Trollhättan

Sökmotormarknadsföring

8/11 kl. 8-13

Läs mer Till anmälan

Digitalisering av den fysiska butiken

19/11 kl. 8-10

Läs mer Till anmälan

Video / bildproduktion

9/11 kl. 15-20

Läs mer Till anmälan

Falköping

Sökmotormarknadsföring

8/11 kl. 8-13

Läs mer Till anmälan

Digitalisering av den fysiska butiken

19/11 kl. 8-10

Läs mer Till anmälan

Video / bildproduktion

9/11 kl. 15-20

Läs mer Till anmälan

Lidköping

Sökmotormarknadsföring

8/11 kl. 8-13

Läs mer Till anmälan

Digitalisering av den fysiska butiken

19/11 kl. 8-10

Läs mer Till anmälan

Video / bildproduktion

9/11 kl. 15-20

Läs mer Till anmälan

Uddevalla

Sökmotormarknadsföring

8/11 kl. 8-13

Läs mer Till anmälan

Digitalisering av den fysiska butiken

19/11 kl. 8-10

Läs mer Till anmälan

Video / bildproduktion

9/11 kl. 15-20

Läs mer Till anmälan

Kalendern grå? Scrolla upp

FAQ – VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR PROJEKT WESTKOMP 0.1

 

Vad är syftet med projektet WestKomp 0.1?

Att stärka deltagarnas digitala kompetenser och därmed deras ställning på arbetsmarknaden.

Vem kan vara med i projektet?

Anställda och företagare på små och medelstora företag inom besöksnäring eller handel.

Vilka företag räknas som små och medelstora företag - SME?

Små och medelstora företag definieras enligt EU och i den här utlysningen som fristående företag eller företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag sysselsätter upp till 249 anställda och med en maximal omsättning om 50 miljoner Euro eller balansomslutning om 43 miljoner Euro.

Kan andra organisationsformer (förening, stiftelse) vara med i projektet?

Ja, om organisationen bedriver en varaktig näringsverksamhet med vinstsyfte.  Enligt Skatteverket, en verksamhet som bedrivs både varaktigt och självständigt och som saknar vinstsyfte uppfyller inte kravet för näringsverksamhet.

Kan företag som ingår i en koncern eller franchise vara med?

Ja, men enbart om HELA KONCERNEN UPPFYLLER KRAVEN på max antal anställda, max omsättning eller balansomslutning. I detta fall är moderbolaget som skall skicka in statsstödsintyget och säkerställa att de eventuella stöd eller bidrag i form av försumbart stöd som hela koncernen har fått under de senaste tre åren (innevarande och de två närmast föregående beskattningsåren) överstiger inte takbeloppet på 200.000 euro.

Om ett företag/organisation/förening ingår i en koncern eller har andra nära band till andra organisationer i Sverige räknas hela koncernen som ett enda företag. Den prövningen görs inför beslutet om stöd.

Vårt företag vill vara med i projektet. Hur gör man?
 • Kontakta din lokala kompetensmäklare för mer information
 • Anmäl ditt företags intresse via enkäten. Klicka här.
 • Lämna in originalintyg om mottagit statligt stöd till din lokala kompetensmäklare eller posta den direkt till Nätverk Westum, Östergatan 18 A, 451 30 Uddevalla, organisationen som administrerar projektet
 • Du som företagare eller de anställda du anger vara aktuella för att delta på utbildningar, kommer att läggas till vår utskickslista
Hur får man information om de kommande utbildningarna?

Inbjudan med anmälningslänk skickas ut till alla som har angett sin e-postadress tidigare. Uppdaterad information finns även på projektets hemsida.

Jag har registrerat mig som deltagare men får inga inbjudningar eller bekräftelse vid anmälan. Varför?

Om du har angett din e-post tidigare eller i samband med anmälan skickas inbjudningar via e-post från ”Westkomp<no-reply@westum.se>” och bekräftelser från ”QuestBack<noreply@questback.com>". Så kolla gärna i din skräppost eller spamfilter så att dessa e-postadresser ej är blockerade.

Hur många utbildningar måste man delta på?

Om en deltagare är registrerad i projektet måste man delta på minst en utbildning. Samma deltagare får delta på flera utbildningar av intresse under oktober 2018 – december 2019 i mån av plats.

Kan även övriga anställda delta som inte är registrerade tidigare?

Ja.

Vad kostar detta för oss som företag?

Utbildningarna är kostnadsfria, dock måste de anställda vara med under betald arbetstid.

Om du är företagare avgör du själv vad som är arbetstid för dig.

Krav på företag för att få vara med i projektet.
 • Ditt företag måste vara registrerat i projektet
 • Intyget om ”mottagit statligt stöd” måste vara inlämnat
 • man deltar i alla utbildningar under arbetstid
 • man rapporterar månadsvis hur många timmar som lagts ner i utbildningen
 • Tidsrapportsblanketten skrivs under av deltagaren arbetsgivaren
Vad betyder statsstöd eller försumbart stöd?

Stödet från Europeiska socialfonden innebär att ett företags kostnader för projektdeltagandet helt eller delvis täcks av offentliga medel (pengar).

Sådant offentligt stöd som understiger 200.000 Euro (cirka 1 678 000 kronor) regleras
i den svenska förordningen (2015:61) om statligt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet och i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse, så kallat försumbart stöd (eller de minimisstöd).

För att ett stöd ska räknas som försumbart stöd så ska det vara uttryckligen specificerat i ett stödbeslut. Därför behöver arbetsgivaren/ företagets behöriga företrädare fylla i ett särskilt intyg med uppgift om eventuellt tidigare försumbart stöd som har beviljats.

Hur mycket blir statsstödet vårt företag får via projektet Westkomp?

8 344 kr per deltagare. Om t.ex. 5 anställd deltar på utbildningar blir stödbeloppet till det respektive företaget 8 344 kr x 5 per. = 41 720 kr

Kan mitt företag vara med i andra EU finansierade projekt om vi är med i Westkomp?

Ja, om företaget uppfyller kraven som ställs av alla projekt.

Obs. Vid beräkning av takbeloppet ska alla försumbara stöd som stödmottagaren har beviljats från olika offentliga stödgivare (stat, landsting eller kommun) summeras under treårsperioden.

Mitt företag ägs av ett stort företag – kan våra anställda vara med på utbildning?

Ett litet företag som ägs till mer än 25 % av ett stort företag räknas som stort och måste därför moderbolaget ihop med alla anknutna företag uppfylla kraven.

Mitt företag ägs delvis av ett kommunalt bolag – kan våra anställda vara med på utbildning?

Företag som till 25 % eller mer kontrolleras av offentligt styrt organ (t ex kommunala bolag) kan inte anses tillhöra kategorin SME.

Rapportering av nedlagd tid på utbildning
 • Ladda ner mallen på projektets hemsida westum.se/westkomp
 • Fyll i mallen
 • Skriv under (både du och din chef)
 • Ladda upp mallen till oss i slutet av månaden via länken:

https://response.questback.com/ntverkwestum/tidrapportdeltagare

 • Originalblankett med underskrifter postas till:

Nätverk Westum

Östergatan 18 A

451 81 Uddevalla

Obs! Rapportera på samma blankett om du har deltagit i flera utbildningar under samma månad.

Hur länge pågår projektet?

Utbildningarna pågår tills slutet av 2019. En översiktsbild om alla kommande utbildningar hittar du här.

Utbildningsform

Nästan alla utbildningar kommer att live sändas i form av video-konferens med telebildsteknik till de andra kommunerna som är med i projektet. Detta innebär att kursledaren är på plats på en ort och deltagarna på de andra orterna följer utbildningen i realtid på storskärm.

Två längre utbildningar är inplanerade (Sociala medier och Content Marketing), dessa är uppdelade på två halvdagar.

De andra utbildningarna är antingen föreläsningar eller labbar med interaktiv och hands-on upplägg.

Vissa kortare föreläsningar kommer att spelas in och tillgängliggöras till alla.

Intyg eller diplom – får man det?

Ja, man får ett diplom efter inlämnad tidrapport.

Behöver man ha med dator eller annat verktyg?

Det är inget krav men vi uppmuntrar till att ta med dator, surfplatta eller din smartphone. Vår ambition är att erbjuda de flesta utbildningar i form av labbar med väldigt hands-on, interaktivt och praktiska uppgifter som kan appliceras direkt. Därför kommer det att underlätta lärandeprocessen om man kan testa direkt det man har lärt sig/ hört på utbildningen.

Hur får man tillgång till utbildningsmaterialet?

Utbildningsmaterialet tillgängliggörs på en plattform som nås med lösenord via projektets hemsida. Kursdeltagarna informeras om detta i samband med eller efter genomförd utbildning

Registrering av deltagare.

För dig som deltar i ett projekt som finansieras från Socialfonden innebär detta att projektet är skyldiga att till ESF-rådet redovisa uppgifter om närvaro vid aktiviteter som är en del av projektets insatser. Mer om redovisning av deltagare läs här.

I vilka kommuner genomförs utbildningarna?
 • Borås – Partner: Vuxenutbildningen i Borås Stad. Utbildningar genomförs på Textile Fashion Center.
 • Uddevalla – Partner: Tillväxtavdelningen i Uddevalla. Utbildningar genomförs på Högskolecentrum Bohuslän, Östergatan 18 A
 • Vänersborg - Partner: Kunskapsförbundet Väst. Utbildningar genomförs i Vänerparkens lokaler, Vänerparken 5.
 • Lidköping - Partner: Campus Västra Skaraborg. Utbildningar genomförs på Campus, Fabriksgatan 2
 • Falköping – Partner: Lärcenter Falköping. Utbildningar genomförs på Lärcenter, Nils Ericsonsgatan 5
Kan företag och deltagare från annan kommun vara med?

Ja, företag och deltagare från närliggande kommuner till Borås, Uddevalla, Trollhättan/ Vänersborg, Lidköping och Falköping kan vara med. För en dialog med din lokala kompetensmäklare om det först.

Hur finansieras projektet?

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden. Förvaltande myndighet för socialfonden i Sverige är Svenska ESF rådet.

Projektet genererar inga intäkter varken för Nätverk Westum, organisationen som administrerar projektet eller för partnerorganisationer där utbildningar genomförs.

Varför lägger projektet extra fokus på jämställdhet?

I varje Socialfondsprojekt integreras jämställdhetsperspektivet i projektets alla faser och alla aktiviteter. Detta är ett krav från Svenska ESF rådet.

Samverkanspartnerna i projektet är offentliga vuxenutbildningsanordnare som följer regeringens jämställdhetspolitisk och arbetar aktivt med att nå de nationella jämställdhetspolitiska målen.

Projektets särskilda jämställdhetsmål är att öka förståelsen för jämställdhetsfrågor i det dagliga arbetet på individ, företags- och projektnivå.

Vad är en kompetensmäklare?

En kompetensmäklare är länken mellan näringslivet och en offentlig utbildningsorganisation som fångar upp företagens kompetensbehov och matchar det med det befintliga eller potentiella utbildningsutbudet.

Animerad film om behovsprocessen – från behovskartläggning tills vi möter behovet.

Spelfilm om kompentensmäklaren – ett smakprov på kompetensmäklarnas arbete.

Vilka är det som håller i utbildningarna?

Vi upphandlar samtliga utbildningsinsatser enligt LOU – lagen för offentlig upphandling.

Vi är privata utbildningsleverantörer – Kan vi lägga en offert via mejl?

Nej, samtliga anbudsgivare skall lämna anbud via upphandlingssystemet Kommers Annons. Information om pågående och kommande upphandlingar hittar ni på projektets hemsida. Klicka här för mer info.

Vem ska man kontakta vid frågor eller gällande ev. avanmälning?

I första hand kontakta dina lokala kompetensmäklare/ kontaktpersoner. Kontaktuppgifter hittar du här nedan:

Uddevalla

Anneli van Roijen | Kompetensmäklare | Tillväxtavdelningen i Uddevalla anneli.vanroijen@uddevalla.se

Ulrika Nöjd Bergman | YH-samordnare | Tillväxtavdelningen i Uddevalla ulrika.nojd-bergman@uddevalla.se

 

Borås

David Raja | Kompetensmäklare | Vuxenutbildningen i Borås david.raja@boras.se

 

Lidköping

Veronika Palmborg | Kompetensmäklare | Campus Västra Skaraborg Veronika.Palmborg@lidkoping.se

 

Falköping

Emma Ottosson | Kompetensmäklare | Lärcenter Falköping emma.ottosson@falkoping.se

Per-Erik Källström | Kompetensmäklare | Lärcenter Falköping Per-Erik.Kallstrom@falkoping.se

 

Trollhättan/ Vänersborg

Kurt Björk | Kompetensmäklare | Kunskapsförbundet Väst Kurt.Bjork@kunskapsforbundet.se

 

Nätverk Westum

Johan Stark | Projektledare johan.stark@westum.se

Christina Langner | Administration/ ekonomi christina.langner@westum.se

Peter Nydal och Maria Sjunnesson | IT/ Kommunikation

Top

 

a Anneli van Roijen

Kompetensmäklare

Tillväxtavdelningen i Uddevalla

anneli.vanroijen@uddevalla.se

0522 69 61 49

a  

Ulrika Nöjd Bergman

Utbildningssamordnare

Tillväxtavdelningen i Uddevalla

ulrika.nojd-bergman@uddevalla.se

0522 69 61 38

a  

Kurt Björk

Kompetensmäklare

Kunskapsförbundet Väst

Kurt.Bjork@kunskapsforbundet.se

070 162 05 42

 

Rebecka Hellman

Kompetensmäklare

Kunskapsförbundet Väst

rebecka.hellman@kunskapsforbundet.se

070 162 95 44

Per-Erik Källström

Kompetensmäklare

Falköping

Per-Erik.Kallstrom@falkoping.se

0706 41 75 78

Emma Ottosson

Kompetensmäklare

Falköping

0515 88 71 78

emma.ottosson@falkoping.se

 

a David Raja

Kompetensmäklare

Vuxenutbildningen i Borås

david.raja@boras.se

073 432 76 85

 

 

a

 

 

Veronika Palmborg

Kompetensmäklare

Campus Västra Skaraborg

Veronika.Palmborg@lidkoping.se

0510 77 01 04

 

 

Kontakta övriga projektmedarbetare:

Johan Stark

Projektledare

 

johan.stark@westum.se

 

Christina Langner

Administratör/ Ekonomi

+46 (0)70-889 76 04

christina.langner@westum.se

 

Peter Nydal

Kommunikatör / webbansvarig

peter.nydal@uddevalla.se